Lưới thép hàn D4a50x50 giá rẻ hàng sẵn kho

Lưới thép hàn D4a50x50 hàng giá rẻ hàng sẵn kho

Trong các công trình xây dựng, vai trò của lưới thép hàn D4 vô cùng quan trọng đến chất lượng kết cấu của mọi hạng mục.

Lưới thép hàn D4 được sản xuất từ sợi thép kéo nguội cường độ cao,hàn bằng công nghệ hàn tiên tiến, tiếp điểm điện cực nóng chảy. Nhờ kỹ thuật đó mà tại vị trí tiếp xúc, sợi thép chảy ra dính vào nhau, nghĩa là những sợi nằm ngang được hàn kết dính với những sợi nằm dọc tạo thành một khối đồng nhất không làm ảnh hưởng đến cường độ, tiết diện chịu lực của sợi thép.

Tiêu chuẩn chất lượng lưới hàn D4

https://lh3.googleusercontent.com/YFtfrLU3S_rvBFvtzElpq7yf0TSlBCe0i4aZGrwVOV2VCyXBLJOBPD5D_PhUkz_IhxIY0Ne2Y2FNFRTDnmJ94sMLZwvSyds8AjwheXbEt7kS2s5BPYdaRdtYZjhizvrQXd-gp51WtFJTKmtLamOEUKZcVY8Bzek3ASWZVmdmOQJOqxKUGbF6Dh398VJ5Jz6XBu4CWbjZgFjSTjqePv8GCN4LnY5MKi4V_2G8pydA_n7jmRaN7ldBPM-9A4Hy8q0dK3k1UcHtrsUCPgw8ncXlm5bpi_FRiKW9iDbEYkESqGIXRRXsJKnDPG8BF4SpQVsFTDu5RaBX0ijjUU4UuabYb3onKnypA9vUf46FaROjrf-4FTXME8ENELUgwjUZ-0I8F7pzpqhycH9ZbNyMGOpFhEumnut3vurJ_89NMB-dofIpB_S-thRQSlohUxdzRrBokdIO58bz4UuIWtQGRkzqJSoSMH0-1-gjqIe9YXgL0LUiaLcRTmn-1S6TmvkxTb5t0lhl7-PQDwFWg7pT-35BZ52DTk18GTNQmLvWdGUDi__3B_AaL4H3sdTl6_0P_QFJuQTkRABEStZrxp1yEUe0UiZNpFlUH6Roq5B90vrOH_pE5fULeYOZ0M-UrFyJ0GMfaELAT97gdPICZnlNWCRo91rN8ZWQMLY4n_rr90Ui__Ba32_aqYMKO_I=w468-h623-no src='https://lh3.googleusercontent.com/YFtfrLU3S_rvBFvtzElpq7yf0TSlBCe0i4aZGrwVOV2VCyXBLJOBPD5D_PhUkz_IhxIY0Ne2Y2FNFRTDnmJ94sMLZwvSyds8AjwheXbEt7kS2s5BPYdaRdtYZjhizvrQXd-gp51WtFJTKmtLamOEUKZcVY8Bzek3ASWZVmdmOQJOqxKUGbF6Dh398VJ5Jz6XBu4CWbjZgFjSTjqePv8GCN4LnY5MKi4V_2G8pydA_n7jmRaN7ldBPM-9A4Hy8q0dK3k1UcHtrsUCPgw8ncXlm5bpi_FRiKW9iDbEYkESqGIXRRXsJKnDPG8BF4SpQVsFTDu5RaBX0ijjUU4UuabYb3onKnypA9vUf46FaROjrf-4FTXME8ENELUgwjUZ-0I8F7pzpqhycH9ZbNyMGOpFhEumnut3vurJ_89NMB-dofIpB_S-thRQSlohUxdzRrBokdIO58bz4UuIWtQGRkzqJSoSMH0-1-gjqIe9YXgL0LUiaLcRTmn-1S6TmvkxTb5t0lhl7-PQDwFWg7pT-35BZ52DTk18GTNQmLvWdGUDi__3B_AaL4H3sdTl6_0P_QFJuQTkRABEStZrxp1yEUe0UiZNpFlUH6Roq5B90vrOH_pE5fULeYOZ0M-UrFyJ0GMfaELAT97gdPICZnlNWCRo91rN8ZWQMLY4n_rr90Ui__Ba32_aqYMKO_I=w468-h623-no'

Lưới thép hàn D4 sở hữu những tiêu chuẩn chất lượng cần thiết cho nhu cầu của người sử dụng cụ thể như sau :

-Giới hạn chảy Ry ≥485 Mpa

-Giới hàn bền Rb  ≥550 Mpa

-Đường kính dây thép: 4mm

-Ô lưới bao gồm:200×200.100×100,150×150,100×200,100×150, 50 x 50, 50x100, 50x150, 50x150… hoặc có thể sản xuất theo yêu cầu khách hàng

-Kích thước tấm lưới :chiều dài 12m (max)-chiều rộng 2,4m(max), hoặc sản xuất theo cuộn khổ 2x25m/ cuộn.

-Thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:TCVN 9391:2012, BS4483:1998, ASTM185:1994,AS/NZ/4671…

Ngoài ra chúng tôi cung cấp tất cả các loại lưới thép hàn,ới b40, lưới mắt cáo, tôn dập lỗ, lưới inox, lưới hàn mạ kẽm, lưới đan, lưới chì, lưới xây tô, lưới chống muỗi, kẽm lam, kẽm gai, hàng rào thép…

https://lh3.googleusercontent.com/t42206qXjVOeIuTfvsNIXWBSwgkECY2QmwCiAsEq8hehUwiF8zJYgUwKNX3qrSkB2lKLZnKoSDt2pgJ9ioyUS7dMTPNvtjn8Vtj77BGIXSq6-T6bsX3fR0V9CMrzTwhdtK8NU24JQ1_7HFiBXZtwTxK2EmEjWnFajh6N7EM0adqs-V9gpJ4M-8XuiqUiovWllBQy35VhIt3fDNLPyg-8GXm_TeL2QiqNjHN77QhcbDWlXaXxYXEpB4nIh45jRk2WrP3asJdYl0mdOnJqsfQZ_J5PdTwOGFmnC7BUi1ySOvLUmKN2wfl6eszqlTrwYmrQOahsLgHUTLkW9gugBEeUHq43UpbpylHLMp1go7Xpj9FtpXxeAKyFPMO7bIn_OCILzmTalUqesMkBcL0JqdiBvmgLJr3UzgcrLaMoJ1nawrxR5K2GFq96-zqdY-FCp48UIz9CIBQhDAF8sYaMKC9nK0HWMga8BvjW9URarx1J8jdWu11MoIMM-pHjrwlCsJco3Y3VoH0zLz0r5lmsOLXAbNEODCFqZix7anBPaEWeBtJJLTRlz3dkU8cJYK7pDJrc0sFphXmycO55RlHEwUJOlyP2RlPRAZ4pruxDoJn9haYXLiP8P0LFrBR47TTrdQinaVFoxZiSWl6uIqc2wmTMxNu7J0Hz6dCyEVOUDCVD4BUT1kpM1DoQbkE=w468-h623-no src='https://lh3.googleusercontent.com/t42206qXjVOeIuTfvsNIXWBSwgkECY2QmwCiAsEq8hehUwiF8zJYgUwKNX3qrSkB2lKLZnKoSDt2pgJ9ioyUS7dMTPNvtjn8Vtj77BGIXSq6-T6bsX3fR0V9CMrzTwhdtK8NU24JQ1_7HFiBXZtwTxK2EmEjWnFajh6N7EM0adqs-V9gpJ4M-8XuiqUiovWllBQy35VhIt3fDNLPyg-8GXm_TeL2QiqNjHN77QhcbDWlXaXxYXEpB4nIh45jRk2WrP3asJdYl0mdOnJqsfQZ_J5PdTwOGFmnC7BUi1ySOvLUmKN2wfl6eszqlTrwYmrQOahsLgHUTLkW9gugBEeUHq43UpbpylHLMp1go7Xpj9FtpXxeAKyFPMO7bIn_OCILzmTalUqesMkBcL0JqdiBvmgLJr3UzgcrLaMoJ1nawrxR5K2GFq96-zqdY-FCp48UIz9CIBQhDAF8sYaMKC9nK0HWMga8BvjW9URarx1J8jdWu11MoIMM-pHjrwlCsJco3Y3VoH0zLz0r5lmsOLXAbNEODCFqZix7anBPaEWeBtJJLTRlz3dkU8cJYK7pDJrc0sFphXmycO55RlHEwUJOlyP2RlPRAZ4pruxDoJn9haYXLiP8P0LFrBR47TTrdQinaVFoxZiSWl6uIqc2wmTMxNu7J0Hz6dCyEVOUDCVD4BUT1kpM1DoQbkE=w468-h623-no'

Quý khách mua hàng hãy gọi:

Hotline: 0989 236 600 (zalo) hoặc 0974 795 098

Công ty TNHH Nhật Minh Hiếu

Đc: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

https://lh3.googleusercontent.com/XoiNbK9C-WNX0KKw5x0VzPnG2edG2SHNCSjhVaHRsAJaIl8TCTG0KHClfClsyG302RmN2WF7RvibpFANEQB8eK5Huj63PW3xEC7yw3SvPOZ_TAxOO1MNpUHHkWh1yu7DaIxuPcAZbV8Lr3-J7rKkuF4d2_FZsZF1zZ9pB-Iza5h6flLEUSRS3uNsMH61yuqja7D1xjOKCKEJQaCS39JiPTLXG5OJ_GBB5pL2wA1XoYAbTI3mJ2RBd0Wlz-3dpVHt8b-kWYv9puOD8VVYiPaRfgPYKZCvC-TWfhfHYxvY6wzTwwBUokh1tD_drMorSQ1jSM_BWTAKePGOUw_7mwf2SRkGWAcSj0ORK65uAQyuZyflZN-fh4Q04mviQGjL4NKXN0lSFwTYDkbtgxmV1WrPyKnEUEiOJapGXwQnmUF80TII-R8tZ7qk8fwQtu4bbpLPtRSFVlwx-MSUZo-Wo4c7-uPQEdE2QiOJGM1OSmPevQHL3iQDYjoGyMlxHy-Rf4f-SNSRW0Zo6xdqCzIjDoOoq74Wf31lSCvbiVOR1YpFw-hntE1h8kHKldODZ1A2Bx6PdD1y9msTiLzF5Jar1-w54kTBKvxXoG4k9Jz_eMjch2svZlO1iVDv6AhFF-R-Zf5aCxm1bQ7HrPzK-q85-Nh4DGhSDMozNXPSvNmelAg5mkZgCE2nxrMIQsA=w468-h623-no src='https://lh3.googleusercontent.com/XoiNbK9C-WNX0KKw5x0VzPnG2edG2SHNCSjhVaHRsAJaIl8TCTG0KHClfClsyG302RmN2WF7RvibpFANEQB8eK5Huj63PW3xEC7yw3SvPOZ_TAxOO1MNpUHHkWh1yu7DaIxuPcAZbV8Lr3-J7rKkuF4d2_FZsZF1zZ9pB-Iza5h6flLEUSRS3uNsMH61yuqja7D1xjOKCKEJQaCS39JiPTLXG5OJ_GBB5pL2wA1XoYAbTI3mJ2RBd0Wlz-3dpVHt8b-kWYv9puOD8VVYiPaRfgPYKZCvC-TWfhfHYxvY6wzTwwBUokh1tD_drMorSQ1jSM_BWTAKePGOUw_7mwf2SRkGWAcSj0ORK65uAQyuZyflZN-fh4Q04mviQGjL4NKXN0lSFwTYDkbtgxmV1WrPyKnEUEiOJapGXwQnmUF80TII-R8tZ7qk8fwQtu4bbpLPtRSFVlwx-MSUZo-Wo4c7-uPQEdE2QiOJGM1OSmPevQHL3iQDYjoGyMlxHy-Rf4f-SNSRW0Zo6xdqCzIjDoOoq74Wf31lSCvbiVOR1YpFw-hntE1h8kHKldODZ1A2Bx6PdD1y9msTiLzF5Jar1-w54kTBKvxXoG4k9Jz_eMjch2svZlO1iVDv6AhFF-R-Zf5aCxm1bQ7HrPzK-q85-Nh4DGhSDMozNXPSvNmelAg5mkZgCE2nxrMIQsA=w468-h623-no'

 

 

Thông tin người đăng

Họ tên Nguyễn Anh Đào
Điện thoại 0989236600
Email

Tin liên quan

Tinh dầu sả chanh | Tinh dầu bạc hà  | Tinh dầu thông đỏ  | Tinh dầu oải hươngKhách sạn quận Tân Phú  | Hotel district Tan PhuRoom for rent in Binh Thanh district | Phòng cho thuê quận Bình Thạnh | Room for rent | Phòng cho thuê | Free everyday learning English |  Thiết kế videos TVC Robot cho sản phẩm giới thiêu công ty | Phòng cho thuê đường D3 Phường 25 Quận Bình Thạnh | Cho thuê nhóm FB Livestream đặt Banner quảng cáo giới thiệu công ty | Phòng cho thuê biệt thự quận 2 | Room for rent district 2

Liên kết tài trợ

Kem Hokkaido

Cơm gà Sài Gòn

sài gòn trái cây

Tin Giai Tri

Chống lão hóa jeunesse

Machine Tool

Learning Study English Free

Ra Giuong

saigon fun club

tinh dau v banner

Truot Bang

Room for rent

hover board

Giai Chap Dao Han

Rao vat

Xe bus buyt du lich khach Daewoo

May cong cu phu tung

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây