Truot-Bang

Ảnh của Truot-Bang

Thông tin cá nhân

Họ tên hoặc tên công ty
Trượt Băng
Giới tính
Nam
Ngày tháng năm sinh
28/11/2010
Điện thoại liên lạc
6666666666
Địa chỉ liên lạc
NVH Thanh Niên Lầu 3
Website
http://truotbang.com
Tự giới thiệu

Trượt Băng Tp Ho Chi Minh, Ice Skate HCM City, Skate Land, Truc Mai Entertainment.

Nhật ký

Là thành viên được
4 năm 8 tuần