Các tin đã đăng của Jumbo-bag

Tiêu đề Bài trả lời Last Postsắp xếp biểu tượng
Mua bao jumbo 25/03/2012 - 23:18
Industrial packaging 25/03/2012 - 23:13
Kinh doanh bao Jumbo 25/03/2012 - 22:32
Jumbo bag producer 25/03/2012 - 22:28
Jumbo sack supplier 25/03/2012 - 22:26
Jumbo bag manufacture 25/03/2012 - 22:23
Sản xuất bao Jumbo 10/03/2012 - 01:41
bao jumbo, bao bi pp det, bao container, bao fibc, fibc bag, jumbo bag, jumbo sack, woven PP bag, big bag, bulk bag, contaner bag 07/03/2012 - 01:00
Woven bag 07/03/2012 - 00:38
Big bag 07/03/2012 - 00:36
Bulk bag 07/03/2012 - 00:17
Jumbo sack 07/03/2012 - 00:12
FIBC bag 06/03/2012 - 23:51
Container bag 06/03/2012 - 23:44
Woven PP bag 06/03/2012 - 23:25
Bao JUMBO 05/03/2012 - 00:18
Bao bì PP dệt 05/03/2012 - 00:15
Bao container 05/03/2012 - 00:12
Bao FIBC 05/03/2012 - 00:06
Jumbo bag 05/03/2012 - 00:01