Bán bảo hiểm trách nhiệm tư vấn, giám sát

Tin đăng của Tong-Hop vào ngày Thứ Bảy, 29/01/2011 - 17:03
Bản inSend by email

Bảo Việt: nhà bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp uy tín và chuyên nghiệp nhất
Bán bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Tư vấn, Kiến trúc sư và Kỹ sư tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, lập dự án ...
Trong hành
nghề tư vấn, các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật,
giám đốc, giám sát thi công thường gặp các rủi ro nghề nghiệp và có thể
bị bên thứ ba (nhà thầu, chủ đầu tư, bên thuê tư vấn…) khiếu nại đòi
bồi thường vì:
- Thương tật
thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại công trình xây dựng phát
sinh do nhầm lẫn sơ xuất, lỗi sơ xuất hoặc những hành động sơ xuất bị
buộc là phạm phải hoặc (có thể) sơ ý phạm phải,
- Phát sinh trong quá trình hoạt động chuyên môn thực hiện công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn,
- Các thiệt hại được bồi thường bao gồm các chi phí khiếu nại của bên thứ ba…
Bảo Việt
nhà bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư tư vấn,
nhà thiết kế… uy tín và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam
. Khi ký hợp
đồng Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với Bảo Việt, Người được bảo hiểm
sẽ được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba khi phát sinh
các thiệt hại thuộc lỗi của Người được bảo hiểm. Đối với một số dự án,
công trình hay loại hình nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
được coi là yêu cầu bắt buộc khi tham gia dự án, công trình.
Bộ hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp KTS & KSTV gồm:
- Hợp đồng theo mẫu chuẩn của Bảo Việt
- Đơn bảo hiểm (Giấy chứng nhận bảo hiểm)
- Quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp cho Kiến trúc sư và Kỹ sư tư vấn của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
**************** Bảo Việt – DỊCH VỤ LÀ SỐ 1 ***************** Các công ty tư vấn, kiến trúc muốn có thêm thông tin hoặc yêu cầu cung
cấp mẫu hợp đồng, đơn bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề
nghiệp cho KTS & KSTV, xin vui lòng liên hệ:
H Tùng – KTV bảo hiểm
Công ty Bảo Việt Hà Nội, 15C Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
DT di dong: 0912.630290 / 0934517809
Tel: (04) 39057890 - Fax: (04) 3826 7663 Email: hoangtung.baoviet@gmail.com - hoangtung@bvvn.com.vn
Website: www. baoviet.com.vn