MAZDA CÔNG BỐ GIÁ BÁN MỚI THÁNG 03x002F2017

MAZDA CÔNG BỐ GIÁ BÁN MỚI THÁNG 03/2017

Từ ngày 25/02 đến hết ngày 31/03/2017, thương hiệu Mazda công bố giá bán mới với mức ưu đãi đặc biệt đối với khách hàng khi mua xe Mazda, sở hữu ngay xe Mazda chỉ cần trả trước 150 triệu
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/5LNXvILGRzWioNz7PnTuFfNQCe0aupJNv_ywTlZYRMfkPBfD177iidCa0WsBSaJj1nHP4eqPg6Do-99JGSwopmhURCxjzZUKY0lvq_VPQ9DjIJyOVg=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fec/1/16/1f697.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f697'
 Mazda 2: giá từ 555 triệu
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/5LNXvILGRzWioNz7PnTuFfNQCe0aupJNv_ywTlZYRMfkPBfD177iidCa0WsBSaJj1nHP4eqPg6Do-99JGSwopmhURCxjzZUKY0lvq_VPQ9DjIJyOVg=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fec/1/16/1f697.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f697' Mazda 3: giá từ 650 triệu
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/5LNXvILGRzWioNz7PnTuFfNQCe0aupJNv_ywTlZYRMfkPBfD177iidCa0WsBSaJj1nHP4eqPg6Do-99JGSwopmhURCxjzZUKY0lvq_VPQ9DjIJyOVg=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fec/1/16/1f697.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f697' Mazda 6: giá từ 965 triệu
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/5LNXvILGRzWioNz7PnTuFfNQCe0aupJNv_ywTlZYRMfkPBfD177iidCa0WsBSaJj1nHP4eqPg6Do-99JGSwopmhURCxjzZUKY0lvq_VPQ9DjIJyOVg=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fec/1/16/1f697.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f697' Mazda CX-5: giá từ 879 triệu
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/5LNXvILGRzWioNz7PnTuFfNQCe0aupJNv_ywTlZYRMfkPBfD177iidCa0WsBSaJj1nHP4eqPg6Do-99JGSwopmhURCxjzZUKY0lvq_VPQ9DjIJyOVg=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fec/1/16/1f697.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f697' Mazda BT-50: giá từ 635 triệu
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/0alMhI7Uks0l46kTtdRwdMjQRDtjIMc95lNVZ9cv6HBcx_cnxM_lW1cdDE90N3GRrPScSrZpg3Iv7TlkKgNrXj-_CP1m-OTV0dVzEiEqaHR7QH3pnw=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f84/1/16/1f381.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f381' [​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/0alMhI7Uks0l46kTtdRwdMjQRDtjIMc95lNVZ9cv6HBcx_cnxM_lW1cdDE90N3GRrPScSrZpg3Iv7TlkKgNrXj-_CP1m-OTV0dVzEiEqaHR7QH3pnw=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f84/1/16/1f381.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f381' [​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/0alMhI7Uks0l46kTtdRwdMjQRDtjIMc95lNVZ9cv6HBcx_cnxM_lW1cdDE90N3GRrPScSrZpg3Iv7TlkKgNrXj-_CP1m-OTV0dVzEiEqaHR7QH3pnw=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f84/1/16/1f381.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f381'Cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác !
[​IMG] src='https://ci5.googleusercontent.com/proxy/I4yW3WbOT6P2DmFR2tnz00g4080Td_EvlzWprG4w-3FmT02-scyrv0_Mur8ZMhHnJW_BRbDypJeWV6p_VzzfrKlcxFqriOivNVvfg4bDV2S6lnB5WQ=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/feb/1/16/1f531.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f531'[​IMG] src='https://ci5.googleusercontent.com/proxy/I4yW3WbOT6P2DmFR2tnz00g4080Td_EvlzWprG4w-3FmT02-scyrv0_Mur8ZMhHnJW_BRbDypJeWV6p_VzzfrKlcxFqriOivNVvfg4bDV2S6lnB5WQ=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/feb/1/16/1f531.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f531'[​IMG] src='https://ci5.googleusercontent.com/proxy/I4yW3WbOT6P2DmFR2tnz00g4080Td_EvlzWprG4w-3FmT02-scyrv0_Mur8ZMhHnJW_BRbDypJeWV6p_VzzfrKlcxFqriOivNVvfg4bDV2S6lnB5WQ=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/feb/1/16/1f531.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f531'[​IMG] src='https://ci5.googleusercontent.com/proxy/I4yW3WbOT6P2DmFR2tnz00g4080Td_EvlzWprG4w-3FmT02-scyrv0_Mur8ZMhHnJW_BRbDypJeWV6p_VzzfrKlcxFqriOivNVvfg4bDV2S6lnB5WQ=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/feb/1/16/1f531.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f531'
Đăng ký lái thử và trực tiếp trải nghiệm cảm giác vượt trội của Mazda với công nghệ Skyactiv.
[​IMG] src='https://ci5.googleusercontent.com/proxy/ObdUcs3ic_ozVDvQO70UQ1J9n4C9rZHtL4TU1xydfDP48BRWalDxBcWk9BJKL8ZMC4YDMJXnIdJ-w4QrZYChm96TNW06lK83rvfDp7mM6a88qivJsA=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fbd/1/16/1f4a2.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f4a2'
 Có xe giao ngay .
[​IMG] src='https://ci5.googleusercontent.com/proxy/ObdUcs3ic_ozVDvQO70UQ1J9n4C9rZHtL4TU1xydfDP48BRWalDxBcWk9BJKL8ZMC4YDMJXnIdJ-w4QrZYChm96TNW06lK83rvfDp7mM6a88qivJsA=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fbd/1/16/1f4a2.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f4a2' Vay trả góp lên đến 85% - Thủ tục đơn giản - Lãi suất thấp
[​IMG] src='https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_b0ck1vkgPi-3FJ2pI5Pq59j_ewFfg_halba8UmhHAyeDNB3qHQpjVvQgHEa7aX4u9Ww7VFueSLAgRY6f9PiEXXxt-G9heV-mupCQ8sFR7mP5f5yGA=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f51/1/16/1f449.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f449' [​IMG] src='https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_b0ck1vkgPi-3FJ2pI5Pq59j_ewFfg_halba8UmhHAyeDNB3qHQpjVvQgHEa7aX4u9Ww7VFueSLAgRY6f9PiEXXxt-G9heV-mupCQ8sFR7mP5f5yGA=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f51/1/16/1f449.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f449' Liên hệ ngay với Mazda Chúng tôi để được tư vấn miễn phí đăng kí lái thử và nhận ưu đãi đặc biệt khi mua xe
[​IMG] src='https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Q3_vnE88-xmWERcg9Q_OuGEKk_mbd06hUnB056UY1HlDxlORIw6LPa7wpaKzgf77U_iwfQ2MoxkZxgmLbdf-P9XB2Mi4VqvsAwo0Wf_CSRvnPcvVbg=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f4d/1/16/1f4de.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f4de' Hotline: 0902.881.002
Fanpage:  https://www.facebook.com/mazdahcm/

http://image.prntscr.com/image/a1439927da4e4d45979530ea17cae613.jpg src='http://image.prntscr.com/image/a1439927da4e4d45979530ea17cae613.jpg'http://image.prntscr.com/image/4120ec6c19424f51b2324869915d2dfe.jpg src='http://image.prntscr.com/image/4120ec6c19424f51b2324869915d2dfe.jpg'

http://image.prntscr.com/image/c037d496c3a941a09fb20cba0fc8d535.jpg src='http://image.prntscr.com/image/c037d496c3a941a09fb20cba0fc8d535.jpg'http://image.prntscr.com/image/fe362b8a685f4dafbac3731a1ccdf491.jpg src='http://image.prntscr.com/image/fe362b8a685f4dafbac3731a1ccdf491.jpg'http://image.prntscr.com/image/cebba036eb3b4f5b9ca25130343e40c2.jpg src='http://image.prntscr.com/image/cebba036eb3b4f5b9ca25130343e40c2.jpg'http://image.prntscr.com/image/ff10f590c5934c65aac1bfa2e00912ba.jpg src='http://image.prntscr.com/image/ff10f590c5934c65aac1bfa2e00912ba.jpg'http://image.prntscr.com/image/6d58ee28f13f4fabbbfbc944801e09bf.jpg src='http://image.prntscr.com/image/6d58ee28f13f4fabbbfbc944801e09bf.jpg'

Thông tin người đăng

Họ tên Nguyễn Nam
Điện thoại 0902.881.002
Email

Tin liên quan

ván trượt điện | Xe điện tự cân bằng | Xe điện thông minh  | Khách sạn Quý Thành Hotel | Laptop giá rẻ |  Trượt băng | pin laptop | pin laptop battery | Sửa két sắt | Mở két sắt |  Room for rent district 7 | Phòng cho thuê quận 7 |  Khách sạn quận Tân Phú  |Hotel district Tan Phu  | Jumbo bag | Bao FIBC |  Bao JUMBO | Bao bì PP dệt |  Bao container | Sản xuất bao Jumbo | Big bag | Bulk bag | Container bag | FIBC bag | Jumbo sack |Woven PP bag | Woven bag | KỶ NIỆM CHƯƠNG THỦY TINH | KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ | Room for rent in Binh Thanh district | Trượt băng Giáng Sinh | Phòng cho thuê quận Bình Thạnh | Room for rent | Phòng cho thuê | Trái cây Miền Nam SG Fruit |  Máy công cụ | Máy tiện CNC | Máy phay CNC | Máy cắt Laser CNC | HDD Server SAS HP 146G 15K 3.5 Fujitsu SAS 300G 15K 3.5 HP 146G 10k 2.5 | Free everyday learning English | Hướng dẫn viết module Nukeviet 4 |  Sài Gòn Fruit | Thiết kế videos TVC Robot cho sản phẩm giới thiêu công ty | Phòng cho thuê đường D3 Phường 25 Quận Bình Thạnh 

Liên kết tài trợ

dao cat cong nghiep

 
sài gòn trái cây

Tin Giai Tri

Chống lão hóa jeunesse

Machine Tool

Learning Study English Free

Bao Jumbo FIBC Container

Ra Giuong

saigon fun club

Apartment for rent in district 1

Truot Bang

Room for rent

hover board

Giai Chap Dao Han

Uk Laptop

Rao vat

ban cung

Xe bus buyt du lich khach Daewoo

May cong cu phu tung

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây