Thiết bị mạng Tenda chính hãng

Tin đăng của Computer-May-Tinh vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 12:21
Bản inSend by email

Card mạng Tenda 100mps 80,000VND
Switch-tenda-5-Port 135,000VND
Switch-tenda-8-Port 170,000VND
Switch-tenda-16-Port 550,000vnd
Switch-tenda-24-Port call
Tenda PCI wifi card W54P 54M 1 angten call
Tenda PCI wifi card 302P 2 angten 330,000vnd
Access point Tenda Wireless-N Broadband Router 311R 340,000VND
Usb Wifi Tenda (box) 140,000VND
Usb Wireless Tenda Chuẩn G (box) -W541U 140,000VND
Usb Wireless Tenda Chuẩn N (box) -W311U 200,000VND
Wifi access point hub router wireless Tenda chuẩn 541r G 320,000VND
Accesspoint Tenda Wireless-N Broadband Router 311R 340,000VND
Wifi access point hub router wireless Tenda chuẩn N - W307R 560,000VND
(2 angten) Wifi access point hub router wireless Tenda chuẩn N - W302R 780,000VND
(Dock, station, 2 angten) Wireless Router Tenda ăngten ngầm 320,000VND
PCMCIA wifi card laptop Buffalo G/N 250,000VND