*** SIM ĐẸP- GIÁ RẺ *** xin vào ...

Tin đăng của Dien-Thoai-Di-Dong vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 00:09
Bản inSend by email

ĐẠI LÝ SIMSOHCM - “Hiên ngang cái chữ uy, giữ mãi một chữ tín, đảm bảo trọn niềm tin”.
- Chuyên cung cấp SIM số đẹp.  Phân phối SIM – CARD sỉ, lẻ các loại. Tìm sim theo yêu cầu, sim năm sinh.
-> Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
 
Liên hệ: . Call: Mss Lan 0939.45678.7
. Mail-chat yahoo: simsohcm@yahoo.com
Quý khách vẫn chưa hài lòng? Xin vào trang web phía dưới để tiếp tục chọn, hàng ngàn SIM số đẹp đủ loại cho quý khách chọn.
http://simsohcm.co.cc
 
Toàn bộ là sim mới 100% (sim trả trước).
 
 
 
MOBIFONE  = GIÁ  ::_:: MOBIFONE= GIÁ
 
0937.386.376 =  400  ::_::  0933.72.78.75 =  400
 
0937.386.383 =  600  ::_::  0933.72.78.76 =  400
 
093829.44.66 =  400  ::_::  0933.89.3444 =  900
 
0937.38.60.60 =  500  ::_::  0932.012.010 =  500
 
0937.38.62.62 =  500  ::_::  093605.00.44 =  300
 
0937.386.222 =  1200  ::_::  0937.138.136 =  300
 
0934.105.109 =  500  ::_::  0937.535.538 =  800
 
0937.92.95.93 =  500  ::_::  0937.82.8883 =  800
 
0937.92.95.90 =  500  ::_::  0937.82.8884 =  800
 
0937.92.95.94 =  500  ::_::  0937.82.8885 =  800
 
0937.92.97.91 =  500  ::_::  0937.92.9994 =  800
 
0937.92.97.93 =  500  ::_::  0937.92.9995 =  800
 
093727.33.44 =  500  ::_::  0937.92.9996 =  800
 
0937.38.63.63 =  600  ::_::  0937.92.9997 =  800
 
0937.386.186 =  800  ::_::  0932.012.014 =  900
 
0937.53.50.53 =  600  ::_::  0932.012.015 =  900
 
09379.86.111 =  900  ::_::  0932.012.017 =  900
 
093828.34.34 =  600  ::_::  0937.535.539 =  1200
 
0937.535.333 =  1200  ::_::  0932.012.016 =  1000
 
0937.92.9991 =  800  ::_::  0932.012.018 =  1000
 
0937.92.9993 =  800  ::_::  0937.986.987 =  1200
 
0937.386.333 =  1500  ::_::  0937.98.68.78 =  1500
 
0937.53.54.59 =  900  ::_::  093727.89.89 =  1800
 
0938.731.777 =  2500  ::_::  0937.986.988 =  2000
 
093314.81.81 =  400  ::_::  0932.012.555 =  3000
 
------------------------------

0937.86.00.55 =  600  ::_::  0933.72.79.74 =  400
 
0937.86.00.66 =  600  ::_::  0933.72.79.75 =  400
 
0937.86.00.99 =  600  ::_::  0933.72.79.76 =  400
 
0938.352.354 =  400  ::_::  0933.76.74.70 =  400
 
0938.352.355 =  400  ::_::  0937.82.82.62 =  400
 
0938.352.356 =  400  ::_::  0937.138.137 =  400
 
0938.352.357 =  450  ::_::  0933.92.68.78 =  600
 
0937.92.91.97 =  500  ::_::  0937.64.6677 =  800
 
093749.75.75 =  500  ::_::  0937.82.8887 =  800
 
093777.8828 =  800  ::_::  0937.93.94.96 =  1200
 
0937.49.79.59 =  800  ::_::  0937.93.94.97 =  1200
 
0937.49.79.69 =  800  ::_::  0937.93.95.98 =  1200
 
0937.497.555 =  1200  ::_::  0932.012.019 =  1200
 
0937.929.111 =  1200  ::_::  0938.93.73.73 =  1200
 
0937.64.66.64 =  700  ::_::  0937.93.91.93 =  900
 
0937.92.90.92 =  800  ::_::  0938.351.356 =  400
 
0937.92.91.90 =  700  ::_::  0933.20.24.25 =  1200
 
093749.7778 =  800  ::_::  0937.93.90.90 =  1200
 
0937.497.499 =  800  ::_::  0937.93.92.93 =  1200
 
0937.64.63.63 =  900  ::_::  0937.93.93.90 =  1200
 
093749.77.99 =  800  ::_::  0937.93.93.91 =  1200
 
0937.64.63.62 =  900  ::_::  0937.93.93.92 =  1200
 
0937.929.909 =  1200  ::_::  0937.93.92.92 =  1500
 
093749.77.88 =  900  ::_::  0937.53.5558 =  2000
 
0937.64.67.67 =  1800  ::_::  0937.93.95.95 =  2000
 
093749.78.78 =  1500  ::_::  0937.93.96.96 =  2000
 
0938.35.35.37 =  2500  ::_::  0937.93.97.97 =  2000
 
------------------

 
 
SỐ NĂM SINH =  ngaøn  ::_:: SỐ NĂM SINH =  ngaøn

0978.28.03.96 =  500  ::_::  0974.02.06.74 =  500
 
0978.25.04.94 =  500  ::_::  0974.01.09.72 =  500
 
0978.25.11.96 =  500  ::_::  0974.02.09.54 =  500
 
0978.27.10.92 =  500  ::_::  0974.01.05.71 =  500
 
0976.15.12.69 =  500  ::_::  0974.01.04.79 =  500
 
0976.15.12.96 =  500  ::_::  0974.01.04.70 =  500
 
0976.5.9.1971 =  500  ::_::  0974.02.08.84 =  500
 
0979.09.11.70 =  500  ::_::  0974.02.04.71 =  500
 
0979.09.09.62 =  600  ::_::  0974.02.03.72 =  500
 
0979.09.09.53 =  600  ::_::  0974.02.03.86 =  500
 
0979.09.08.69 =  500  ::_::  0974.02.11.80 =  500
 
0979.09.09.74 =  600  ::_::  0974.02.11.75 =  500
 
0974.01.01.59 =  500  ::_::  0974.02.08.60 =  500
 
0974.02.06.58 =  500  ::_::  0974.02.05.62 =  500
 
0976.1.5.1964 =  500  ::_::  0976.15.11.69 =  500
 
0976.16.12.97 =  500  ::_::  0978.29.04.92 =  500
 
0978.26.04.65 =  500  ::_::  0978.26.03.92 =  500
 
0978.26.09.77 =  500  ::_::  0978.28.11.75 =  500
 
0978.28.08.70 =  500  ::_::  0978.27.10.73 =  500
 
0974.02.06.50 =  500  ::_::  0978.26.07.85 =  500
 
098.28.07.63 =  500  ::_::  0978.25.06.63 =  500
 
098.28.10.63 =  500  ::_::  0978.28.08.61 =  500
 
098.28.04.65 =  500  ::_::  0978.25.07.60 =  500
 
0978.28.05.61 =  500
 
VINA =  ngaøn  ::_::  VINA =  ngaøn

0917.425.424 =  300 ::_::  0916.729.723 =  300
 
0917.425.444 =  400  ::_::  0916.729.724 =  300
 
0916.729.722 =  300   ::_::  0916.724.764 =  500
 

0948.357370 =  200  ::_::  0948.35.7700 =  300
 
0948.357371 =  200  ::_::  0948.35.7711 =  300
 
09466.111.44 =  300  ::_::  0948.35.7722 =  300
 
09466.111.86 =  300  ::_::  0948.35.7744 =  300
 
0948.357.351 =  300  ::_::  0948.35.7744 =  300
 
0948.357.352 =  300  ::_::  0948.357770 =  500
 
0948.357.353 =  300  ::_::  0948.357771 =  500
 
0948.357.354 =  300  ::_::  0948.357772 =  500
 
0948.357.355 =  300  ::_::  0948.357773 =  500
 
0948.357372 =  300  ::_::  0948.357775 =  500
 
0946.93.91.97 =  400  ::_::  0948.357776 =  500
 
0946.93.91.98 =  400  ::_::  0948.357.757 =  500
 
0948.357.377 =  400  ::_::  09466.111.22 =  700
 
0946.93.91.95 =  500  ::_::  0948.357778 =  900
 
0946.93.91.95 =  500  ::_::  0948.3579.88 =  900
 
09466.111.00 =  600  ::_::  0948.35.78.78 =  1500
 
0946.93.91.93 =  800  ::_::  0948.357779 =  1800
 
09466.111.77 =  800  ::_::  0948.3579.79 =  3500
 
09466.11114 =  800  ::_::  0948.3579.73 =  500
 
09466.11117 =  800  ::_::  0948.3579.74 =  500
 
0948.3579.59 =  400  ::_::  0948.3579.75 =  500
 
0948.3579.59 =  400  ::_::  0948.3579.76 =  500
 
---------------------
Quý khách vẫn chưa hài lòng? Xin vào trang web phía dưới để tiếp tục chọn, hàng ngàn SIM số đẹp đủ loại cho quý khách chọn.
http://simsohcm.co.cc