Quy định mới nhất về hóa đơn tài chính 2010

Tin đăng của Tong-Hop vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 07:12
Bản inSend by email

Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  Mb: 0909.880.382 - Tel: (08).66515070 
email: hongvan@thongtinluat.org
website: http://www.sachdoanhnghiep.com
website: http://www.thongtinluat.org
HƯỚNG DẪN
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ MẪU HỒ SƠ THÔNG DỤNG NHẤT NĂM 2010
ÁP DỤNG NĂM 2010
(THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 7-5-2010)
Sách gồm một số ý chính sau:  
Ngày 7-5-2010,chính phủ ban hành Nghị Định số 48/2010/NĐ-CP quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng có hiệu lực ngày 1-7-2010
* Thông Tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29-4-2010 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy.
* Thông Tư 01/2010/TT-BKH ngày 6-1-2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
* Thông Tư 02/2010/TT-BKH ngày 19-1-2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ
* Thông Tư 03/2010/TT-BKH  ngày 27-1-2010 quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
* Thông Tư 04 /2010/TT-BKH ngày 1-2-2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
* Thông Tư 05/2010/TT-BKH  ngày 10-2-2010 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
* Thông Tư 06/2010/TT-BKH  ngày 9-3-2010 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Thông Tư 09/2010/TT-BKH  ngày 21-4-2010 của Bộ Kế Hoạch và đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa,xây lắp
* Thông Tư 08/2010/TT-BKH  ngày 21-4-2010 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau:
Phần I: Quy định mới nhất về hợp đồng trong xây dựng
Phần II: Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa,xây lắp
Phần III: Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Phần IV: Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Phần V: Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Phần VI: Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Phần VII: Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
Phần VIII: Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
Phần IX: Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp
Phần X: Quy định mới có liên quan
 ***Sách dày 636 trang, in giấy trắng đẹp,nộp lưu chuyển tháng 5/2010. Giá phát hành toàn quốc:  298.000đ/Cuốn(Có hóa đơn) - Giao tận nơi!          
Liên hệ:    Ms.Hồng Vân
 Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070    DĐ: 0909880382
Mail: sachthuongmai@gmail.com