Quy chuẩn quốc gia môi trường 2010

Tin đăng của Tong-Hop vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 07:14
Bản inSend by email

Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
email: sachthuongmai@gmail.com
website: http://sachthuongmai.blogspot.com
Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về môi trường nước thải, Khí thải và chất thải công nghiệp 2010
200 câu hỏi đáp về môi trường - Quy định về đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại  
Quy định về môi trường đối với hàng hóa xuất nhập khẩu - Năm 2010  
Sách gồm một số ý chính sau:  
 * Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16-11-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
* Thông tư 30/2009/TT-BGTVT, 31/2009/BGTVT ngày 19-11-2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về môi trường đối với hàng hóa sản xuất, xuất nhập khẩu
* Thông tư 21/2009/TT-BTNMT ngày 05-11-2009 của Bộ BTNMT; Thông tư 20/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường; 
* QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ngày 07-10-2009; QCVN 06:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh theo TTsố 16/2009/TT-BTNMT ngày 07-10-2009.  
* Bao gồm hơn 200 câu hỏi đáp liên quan đến môi trường ở Việt Nam…  
* Danh mục chất thải… 
* Các quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt; QCVN về chất lượng mặt nước; QCVN về chất lượng nước ngầm; QCVN về chất lượng nước biển ven bờ; QCVN về chất lượng nước thải công nghiệp chế biến thủy sản; QCVN về chất lượng nước thải công nghiệp giấy và bột giấy; QCVN về chất lượng nước thải công nghiệp dệt may; QCVN về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất; QCVN về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên; QCVN về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế; QCVN về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất … 
 
* Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
* Các quy định của pháp luật liên quan đến môi trường: Luật Bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn; Luật đa dạng sinh học ... Các chính sách ưu đãi đối với hoạt động liên quan đến môi trường; Các quy định khác trong lĩnh vực môi trường ....
Sách dày 700 trang, in đẹp. Giá phát hành toàn quốc: 294.000 đ/ Cuốn(Có hóa đơn) - Giao tận nơi.
Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
email: sachthuongmai@gmail.com
website: http://sachthuongmai.blogspot.com