Luật an toàn thực phẩm 2010

Tin đăng của Tong-Hop vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 07:13
Bản inSend by email

 Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
email: hongvan@thongtinluat.org
website: http://www.sachdoanhnghiep.com
website: http://www.thongtinluat.org
 
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
và những quy định mới nhất về quyền và nghĩa vụ của tổ chức,các nhân trong bảo đảm vệ sinh,an toàn,sản xuất,kinh doanh thực phẩm
Nội dung cuốn sách bao gồm một số phần chính:
* Văn bản Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được quốc hội khóa 12  kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010.
* QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT THỦY SẢN
* QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI
* QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
* QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC PHẨM
* QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA
* QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LĨNH VỰC THUỐC THÚ Y
* THÔNG TƯ SỐ 30/2010/TT-BYT NGÀY 2-6-2010 CỦA BỘ Y TẾ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
* THÔNG TƯ SỐ 31/2010/TT-BYT NGÀY 2-6-2010 CỦA BỘ Y TẾ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột
* THÔNG TƯ SỒ 32/2010/TT-BYT NGÀY 2-6-2010 CỦA BỘ Y TẾ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat
* THÔNG TƯ SỐ 33/2010/TT-BYT NGÀY 2-6-2010 CỦA BỘ Y TẾ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo
* QUYẾT ĐỊNH SỐ 1794/QĐ-BNN-QLCL NGÀY 24-6-2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
* Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm hàng hóa…
* QUYẾT ĐỊNH SỐ 734/QĐ-TTG NGÀY 25-5-2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ về đẩy mạnh thực hiện chính sách,pháp luật về quản lý chất lượng,vệ sinh an toàn thực phẩm….
      Sách dày 600 trang,in đẹp.Nộp lưu chuyển tháng 7/2010. Giá phát hành 298.000 Đ/Cuốn                  
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070    DĐ: 0909880382
email: hongvan@thongtinluat.org
website: http://www.sachdoanhnghiep.com