Liên tục khai giảng lớp kế toán thuế ...

Tin đăng của Tuyen-Sinh-Dao-Tao vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 12:39
Bản inSend by email

1.      Mục tiêu:

-         Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng chương trình Excel.
-         Học viên được tiếp cận với các chế độ chính sách, văn bản mới nhất.
-         Trang bị cho học viên các kỹ năng làm kế toán, thực hiện đầy đủ quy trình làm kế toán từ việc tập hợp chứng từ tới khi lên báo cáo.
-         Hướng dẫn lập tờ khai thuế tháng, quý, năm trên phần mềm HTKT của Tổng cục thuế.
-         Đọc và lập thành thạo báo cáo tài chính

2.      Đối tượng học:

- Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: Nhà nước, tư nhân, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác.
- Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng TNCN, học sinh đã tốt nghiệp PTTH, các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị kỹ năng làm kế toán Excel.
3. Nội dung đào tạo
Học viên được tiếp cận và làm trên bộ chứng từ phát sinh thực tế của các doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xây lắp.
Bước 1: Nhập dữ liệu và định khoản vào sổ Nhật ký chung trên Excel
     Mở sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng.
     Nhập chứng từ mua hàng và bán hàng.                                         
+  Định khoản và ghi sổ cho từng hoá đơn chứng từ mua hàng ghi nhận công nợ phải trả nguời bán.
+ Ghi nhận doanh thu khi bán hàng, ghi nhận khoản ứng trước của khách hàng và quản lý công nợ phải thu.
     Tính và ghi nhận chi phí về các khoản thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và một số phát sinh liên quan đến chi phí dịch vụ mua ngoài (điện nước, điện thoại, tiếp khách, văn phòng phẩm, đăng quảng cáo, ….)
     Hướng dẫn quản lý sổ công nợ phải thu và phải trả, cách quản lý công nợ qua tài khoản kế toán ...
     Tính toán và trích các bảng biểu khấu hao TSCĐ và bảng phân bổ chi phí dài hạn, ngắn hạn trong tháng theo các văn bản pháp luật mới nhất đang được áp dụng.
Bước 2: Mở danh mục hàng hoá trong kho quản lý hàng hoá bằng việc thiết lập các mã hàng đơn giản tiện công việc cho kế toán và nâng cao hiệu quả công việc cho người quản lý.
     Hướng dẫn học viên mở sổ kho và quản lý kho (nhập và xuất kho hàng hoá, quản lý số lượng, giá bán, giá vốn hàng xuất bán  bằng các hàm trong Excel đã được xây dựng sẵn nhằm đơn giản và tiết kiệm thời gian cho công việc của kế toán chuyên nghiệp.
     Cuối tháng thực hiện lập báo cáo Nhập - Xuất - Tồn để đối chiếu và xác nhận lại số thực nhập, thực xuất và số còn tồn trong kho.
     Lên bảng tổng hợp tính giá vốn hàng xuất bán trong từng tháng.
Bước 3: Xử lý số liệu để lên bảng cân đối số phát sinh tháng, làm các bút toán cuối tháng liên quan đến:
     Kế toán lương và các khoản trích theo lương cho bộ phận văn phòng.
     Xác định chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí trong tháng.
     Kết chuyển thuế GTGT, doanh thu, thu nhập khác, chi phí về giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng.
     Tổng hợp lên lợi nhuận trong tháng.
     Lên bảng cân đối phát sinh tài khoản trong tháng, học viên được học cách tìm và phát hiện lỗi sai nếu tập hợp chi phí và tổng hợp số dư sai.
     Làm xong 3 tháng chứng từ học viên được hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
     Làm xong 6 tháng chứng từ học viên được lên thành thạo bảng cân đối phát sinh tài khoản theo từng tháng, từng quý và theo năm.
     Lên báo tài chính theo năm bao gồm (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm, thuyết minh báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDNdựa trên số liệu 6 tháng đã làm.
     Hướng dẫn xem trước khi in, chuyển in sổ và quản lý dữ liệu kế toán.
     Được làm tờ khai thuế GTGT tháng trên phần mềm hỗ trợ kê khai của tổng cục thuế.
4. Thời lượng học: 16 buổi
5. Học phí: 1.000.000đ/ khoá
6. Giáo trình: Được thiếp lập ngay trên bộ Chứng từ thực tế của Doanh nghiệp
7. Chứng chỉ: Do Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp
 
ĐỊA ĐIỂM HỌC: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC - NGOẠI NGỮ T&M
Đ/C: SỐ 10, ĐH HÀ NỘI, THANH XUÂN, HÀ NỘI
Điện thoại: 04. 6654.4794 - Hotline: 0987.319.035
Website: www.ketoanhanoi.com hoac www.giaoductm.edu.vn