Công văn 7606 đơn giá xây lắp đương dây tải điện và...

Tin đăng của Tong-Hop vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 07:13
Bản inSend by email

Vui lòng Liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 08-66515070 Mobile: 0909880382
 
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN-ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN & LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP
Nội dung cuốn sách sách bao gồm các phần chính sau đây:
PHẤN I: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶP TRẠM BIẾN ÁP ( Ban hành kèm theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05-08-2009 của Bộ Công Thương)
PHẦN II: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XD CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TRẠN BIẾN ÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 6060/QĐ-BCT và Quyết Định số 6061/QĐ ngày 14-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
PHẦN III: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUÝ 2 NĂM 2009(Công văn số 1831/BXD-VP ngày 31-8-2009 của Bộ xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2009)
PHẦN IV: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT LIÊN QUAN
Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu,nộp và q uản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
 
 Sách dày 550  trang,in đẹp.Giá phát hành toàn quốc 280.000 đ/Cuốn (Có hoá đơn)
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Việt
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070    DĐ: 0909880382
Mail: sachthuongmai@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÁCH THAM KHẢO THÊM

Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA KỸ THUẬT ĐIỆN 2010
KIỂM ĐỊNH – VẬN HÀNH – SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ
BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN
(THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2010/TT-BCT NGÀY 22-1-2010 ; TT SỐ 40/2009/TT-BTC NGÀY 31-12-2009 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG)
Sách gồm một số ý chính sau:  
PHẦN I : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trang thiết bị hệ thống điện ; vận hành,sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện thi công các công trình điện
PHẦN II: Quy phạm trang bị điện
PHẦN III: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
PHẦN IV: Quy định mới nhất lien quan.
 * Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31-12-2009 của Bộ Công Thương Ban hành bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện bao gồm các tập sau:
§        Tập 5 – Kiềm định trang thiết bị hệ thống điện,Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT
§        Tập 6 – Vận hành,sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện,Ký hiệu : QCVN QTĐ-6: 2009/BCT
§        Tập 7 – thi công các công trình điện,Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT
* Thông tư 03/2010/TT-BCT ngày 22-1-2010 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao cấp
* Nghị định 81/2009/NĐ-CP ngày 12-10-2009 của Chính Phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị Định 106/2005/NĐ-CP ngày 17-8-2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
Sách dày 650 trang, in đẹp. Giá phát hành toàn quốc: 295.000 đ/ Cuốn(Có hóa đơn) - Giao tận nơi.
Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
email: sachthuongmai@gmail.com
website: http://www.sachdoanhnghiep.com