Cong ty moi thanh lap can tuyen nhan su

Tin đăng của Viec-Lam vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 01:16
Bản inSend by email

Can  tuyen quan ly, nhan vien kinh doanh luong khoi diem 3tr - 5tr. Yeu cau tot nghiep PTTH tro len.
Ly lich ro rang
Lien he truc tiep: A.Quy phong nhan su
Dien thoai: 0433603424     Di dong:0977127539
Email: buihuyquy@yahoo.com.vn