Sim 090 091 Tuyển chọn mới nguyên kít

Tin đăng của DTDD vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 16:55
Bản inSend by email

http://thegioisimso.co.cchttp://thegioisosim.tkhttp://thegioisimcard.come.vn
VIP. LH: 0906.896.896
* 090.6666.095 : 3,2Tr* 0906.896.896 : 35Tr* 090.99.68.698 : 3,8Tr* 0909.69.79.86 : 3,5Tr* 090.98.696.98 : 3,5Tr* 0903.96.68.96 : 3Tr* 090.993.89.86 : 2,5Tr* 090.66.92.686 : 2,5Tr* 090.86.39.869 : 2Tr* 090.735.8666 : 3Tr* 090.86.39.444 : 1,8Tr* 0902.865.865 : 7Tr* 0909.36.99.66 : 4Tr* 090.69.669.38 : 2Tr* 090.69.93.686 : 2,5Tr* 090.96.83.696 : 2,5Tr* 090.82.79.868 : 3,8Tr* 090.26.39.868 : 3,5Tr* 0902.59.88.66: 7,5Tr* 0902.59.8886 : 3,5Tr* 090.6666.583 : 2,8Tr* 090.68.55.686: 2,8Tr* 090.632.79.86 : 3,5Tr* 090.65.63.896 : 2,5Tr* 090.65.73.866 : 2,5Tr* 090.65.63.698 : 2,5Tr* 0909.79.82.65 : 1,8Tr* 090.65.66.986 : 3Tr* 090.656.39.66 : 2,5Tr* 090.65.65.396 : 2,2Tr* 090.656.39.88 : 2,8Tr* 090.65.65.398 : 2,5Tr* 090.65.69.886 : 3Tr* 0909.627.859 : 800N* 090.6666.756 : 3Tr* 090.6666.759 : 3Tr* 090.77.35.888 : 6Tr* 090.65.799.86 : 3,5Tr* 090.88.69.789 : 3,5Tr* 090.6668.799 : 3,5Tr* 090.95.68.996 : 1,8Tr* 090.666.88.09 : 3Tr* 090.8668.009 : 2,8Tr* 0908.39.6669 : 2,8Tr* 090.72.8666.9: 2,2Tr* 0907.783.783 : 6,5Tr* 0907.326.326 : 6,5Tr* 0906.88.80.86 : 2,8Tr* 090.686.5558 : 2,5Tr* 0906.836.866 : 2,5Tr* 090.8888.975 : 3,2Tr* 090.8888.976 : 3,2Tr* 090.8888.596 : 3,2Tr* 090.8888.982 : 3,2Tr* 090.8888.984 : 3Tr* 090.6666.094 : 3Tr* 090.777.555.4 : 3Tr* 091.6.246.091 : 2,5Tr* 091.6.246.090 : 2,5Tr* 090.29.6666.5 : 3,5Tr* 090.97.6666.5 : 3,5Tr* 090.6666.106 : 3,2Tr* 090.6666.108 : 3,2Tr* 090.88.555.08 : 2,2Tr* 0906.89.65.65 : 2,5Tr* 090.98.99.186 : 2,2Tr* 0908.749.666: 2,2Tr* 090.77.39.555: 2,5Tr* 090.75.39.555: 2,2Tr* 090.75.89.555: 2,2Tr* 090.66.777.36 : 1,8Tr* 090.252.1001 : 2Tr* 0906.22.99.86 : 2,2Tr* 090.69.67.555: 2,5Tr* 090.56.35.666: 2,5Tr* 090.28.26.555 : 2Tr* 090.27.80.555 : 2Tr* 090.69.89.386 : 2Tr* 090.66.28.555 : 2,2Tr* 090.96.38.555 : 2,5Tr* 090.86.13.555 : 1,8Tr* 090.97.82.555 : 1,8Tr* 090.76.81.555 : 1,8Tr* 0906.399.869 : 2Tr* 090.88.39.333 : 2,5Tr* 091.88.39.333 : 2,5Tr* 0908.302.666 : 2,2Tr* 090.85.60.666 : 2,2Tr* 090.68.91.666: 2,5Tr* 090.80.31.666: 2,2Tr* 090.81.57.666: 2Tr* 090.83.42.666: 2Tr* 090.7777.865: 2,8Tr* 090.7777.895: 2,8Tr* 0906.204.999: 6Tr* 0906.205.999: 6Tr* 090.64.87.666: 2Tr* 090.64.87.555: 1,8Tr* 090.64.83.555: 1,8Tr* 0906.203.555: 1,8Tr* 0906.204.555: 1,8Tr* 0906.209.555: 1,8Tr* 090.71.64.555: 1,8Tr* 091.650.1080: 2,2Tr* 090.810.555.6: 1,7Tr* 090.801.555.6: 1,7Tr* 0906.79.555.6: 1,8Tr* 0906.79.555.9: 2Tr* 090.337.555.6: 1,8Tr* 090.783.6669: 2Tr* 090.66.777.96: 2Tr* 090.673.22.66: 2Tr* 090.263.88.55: 2Tr* 090.777.55.96: 2Tr* 090.28.333.86: 2Tr* 090.777.55.09: 2Tr* 090.777.55.06: 2Tr* 090.66.77.869: 2,2Tr* 090.66.777.56: 1,8Tr* 090.777.55.08: 2Tr* 090.99.77.695: 1,8Tr* 090.999.25.38: 1,5Tr* 0908.959.113: 1,8Tr* 090.86.292.86: 2Tr* 090.22.77.869: 1,8Tr* 090.22.66.365: 2Tr* 0908.623.898: 1,8Tr* 0908.95.92.88: 1,5Tr* 090.325.99.86: 2,5Tr* 091.656.1088: 2Tr* 091.656.1099: 2Tr* 091.656.1090: 2Tr* 091.6.246.113: 1,7Tr* 090.870.65.66: 1,5Tr* 090.22.99.658: 1,5Tr* 090.22.69.444: 1,5Tr* 090.28.27.969: 1,2Tr* 090.66.89.565 : 1,5Tr* 090.63.888.95: 1,5Tr* 090.31.888.56: 1,5T* 090.33.22.398: 1,5Tr* 090.99.77.398: 1,5Tr* 090.69.777.66: 2Tr* 090.77.999.81: 2,5Tr* 090.484.59.83 : 150N* 090.484.76.05 : 150N* 090.21.37.285 : 200N* 090.21.37.385 : 200N* 0909.53.71.84: 180N* 0909.53.78.41: 180N* 0909.473.582: 180N* 0909.385.042: 180N* 090.39.68.353: 700N* 090.365.92.56: 500N* 090.39.67.256: 400N* 090.39.72.585: 500N* 0908.768.236: 400N* 0908.99.72.59: 400N* 0908.399.267: 400N* 0908.575.378: 400N* 090.99.65.362: 600N* 0902.716.959: 500N* 0903.389.505: 600N* 0903.816.538: 600N* 0903.390.736: 400N* 0903.962.235: 400N* 090.65.76.365: 600N* 090.65.72.365: 600N* 090.65.76.358: 500N* 0903.168.536: 500N* 0903.965.316: 400N* 090.75.94.186 : 500N* 0907.565.396 : 600N* 090.75.260.68 : 500N* 0907.52.6896 : 600N* 0907.689.836 : 900N* 0907.683.859 : 500N* 0907.691.865 : 400N* 090.77.121.85 : 400N* 0907.653.806 : 300N* 090.76.919.35 : 400N* 0907.688.265 : 500N* 0907.69.72.58 : 400N* 0907.687.258 : 400N* 0907.698.535 : 600N* 0907.506.296 : 400N* 0907.503.735 : 300N* 0907.526.105 : 250N* 0907.527.265 : 250N* 0907.680.255 : 250N* 090.77.12.305 : 300N* 0903.363.256 : 600N* 0907.532.756 : 400N* 0907.693.485 : 300N* 0907.658.496 : 300N* 0907.673.246 : 400N* 0907.682.465 : 400N* 0907.542.865 : 300N* 0907.546.398 : 400N* 0907.540.385 : 400N* 0907.524.896 : 400N* 0907.524.159 : 300N* 0907.540.156 : 300N* 0907.541.096 : 300N* 093.779.42.58 : 120N* 090.678.39.28: 400N* 090.678.33.18: 300N* 0908.208.356: 300N* 090.678.83.85: 500N* 0908.22.39.36: 500N* 0908.207.396: 400N* 0906.783.229: 300N* 0906.775.908: 300N* 0906.783.305: 250N* 0906.775.305: 250N* 090.678.39.05: 300N* 0908.223.796: 300N* 0906.805.597: 300N

Liên hệ: 0906.896.896#
Tất cả đều là sim trả trước, mới 100%, sim gốc chưa kích hoạt, còn
nguyên kít, Tài khoản 175.000VNĐ + Khuyến mãi khi kích hoạt. Nhanh lên,
đừng để mất cơ hội sở hữu số đẹp.# Quý khách ở các tỉnh thành khác, có nhu cầu mua sim có thể ủy quyền cho người thân ở TP. Hồ Chí Minh. Nhận sim và thanh toán trực tiếp. hoặc xin vui lòng chuyển khoản vào tài khoản sau : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam:Vietcombank, Tp. HCM. Số tài khoản : 042.100.39.222.88 Chủ tài khoản : LÊ VĂN VŨ# Sau khi nhận được tiền, Sim sẽ được chuyển đến địa chỉ của quý khách bằng chuyển phát nhanh trong thời gian 24h.
http://thegioisimso.co.cchttp://thegioisosim.tkhttp://thegioisimcard.come.vn