Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giáo Dục - đào Tạo Minh Quân

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 02:47
Bản inSend by email

Mã số thuế :

-->

Tên viết tắt :

Tên đối ngoại :
Minh Quan training - education company limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
151 Quốc lộ 1K,-Khu phố 5-Phường Linh Xuân-Quận Thủ Ðức

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Chuyển loại doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp:
4102069248

Ngày cấp GPKD :
13/02/2009

Người đại diện PL :
Nguyễn Thị Nhẫn

Nơi thường trú :
221/17 Khu phố 5 - Phường Linh Xuân -Quận Thủ Ðức, TP.Hồ Chí Minh

Ngành nghề KD :
Giáo dục mầm non. Giáo dục tiểu học. Dạy nghề; Giáo dục nghề nghiệp(không hoạt động tại trụ sở). Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
Bổ sung: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại./.

Vốn kinh doanh :
1,000,000,000

Đồng