Công Ty TNHH Tư Vấn Ðầu Tư Xây Dựng Thanh Mai

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 16:45
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0306385011
-->

Tên viết tắt :
TM-CCI Co., Ltd

Tên đối ngoại :
THANH MAI CONSULTANT CONSTRUCTION INVESMENT COMPANY LIMITED

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
17 Ðường 6 -Khu phố 5-Phường Linh Tây-Quận Thủ Ðức

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
4102067032

Ngày cấp GPKD :
20/11/2008

Người đại diện PL :
Ðặng Phùng

Nơi thường trú :
17 Ðường 6, Khu phố 5, Phường Linh Tây, Quận Thủ Ðức, TPHCM

Ngành nghề KD :
Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp. Chuẩn bị, san lấp mặt bằng. Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Tư vấn bất động sản. Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế xây dựng, giám sát thi công, khảo sát xây dựng)./.

Vốn kinh doanh :
5,000,000,000

Đồng