Công ty TNHH Tư vấn Ðầu tư Xây dựng Phương Nam

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 16:45
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0306178671
-->

Tên viết tắt :
PNCIC Co.,ltd

Tên đối ngoại :
Phuong Nam Construction Investment Consultant Company Limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
259/3A-Tô Ngọc Vân-Phường Linh Ðông-Quận Thủ Ðức

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
4102066370

Ngày cấp GPKD :
30/10/2008

Người đại diện PL :
Trần Ðình Phương

Nơi thường trú :
259/3A Tô Ngọc Vân, Phường Linh Ðông, Quận Thủ Ðức, TP.HCM

Ngành nghề KD :
Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư các công trình giao thông. Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ qui mô vừa và nhỏ). Tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình xây dựng giao thông. Lập hồ sơ mời thầu.Tư vấn đấu thầu. Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công). Giám sát thi công xây dựng : công trình giao thông (cầu, đường bộ)./.

Vốn kinh doanh :
500,000,000

Đồng