Công Ty TNHH Tư Vấn Ðầu Tư Thiên Ðỉnh

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 16:44
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0306347591
-->

Tên viết tắt :
ZIC co., ltd

Tên đối ngoại :
Zenith Investment Consulting Company Limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
1A-Nguyễn Xiển-Phường Long Bình-Quận 9

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
4102067564

Ngày cấp GPKD :
09/12/2008

Người đại diện PL :
Nguyen Luu Danh (Nguyễn Danh Lưu)

Nơi thường trú :
2020, Ave NW Calgary, Alberta - Canada

Ngành nghề KD :
Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở). Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở). Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán). Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). Sản xuất đồ uống không cồn (không sản xuất tại trụ sở). Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: chuẩn bị và thực hiện những dự án quản lý nước. Bán buôn đồ uống không có cồn (không hoạt động tại trụ sở)./.

Vốn kinh doanh :
1,000,000,000

Đồng