Công Ty TNHH Trồng Rừng Và Khai Thác Trang ANH

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 01:22
Bản inSend by email

Mã số thuế :

-->

Tên viết tắt :

Tên đối ngoại :
Trang Anh Afforest and Mining Company Limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
772-Ðoàn Văn Bơ-Phường 16-Quận 4

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
4102074849

Ngày cấp GPKD :
07/07/2009

Người đại diện PL :
Võ Minh Tuấn

Nơi thường trú :
2Bis Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Ngành nghề KD :
Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ. Khai thác đá; khai thác cát, sỏi; khai thác đất sét (không hoạt động tại trụ sở). Ðại lý./.

Vốn kinh doanh :
10,000,000,000

Đồng