Công ty TNHH Thiết kế - in diên nguyễn

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 00:46
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0309381872
-->

Tên viết tắt :
Dien Nguyen Design Co.,ltd

Tên đối ngoại :
Dien Nguyen Design Printing Company Limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
19/9 Tân Thới Nhất 1--Phường Tân Thới Nhất-Quận 12

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
0309381872

Ngày cấp GPKD :
24/09/2009

Người đại diện PL :
Nguyễn Diên Bình

Nơi thường trú :
Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Ngành nghề KD :
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa dược phân vào đâu: sản xuất giấy phết hồ sẳn và giấy dính; sản xuất phong bì, bưu thiếp; sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; sản xuất nhãn hiệu. In ấn (trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan tại trụ sở). Dịch vụ liên quan đến in. Sao chép bản ghi các loại./.

Vốn kinh doanh :
500,000,000

Đồng