Công Ty TNHH Thiết Kế - In ấn Quốc Bình

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 00:46
Bản inSend by email

Mã số thuế :

-->

Tên viết tắt :
Công Ty TNHH In ấn Quốc Bình

Tên đối ngoại :

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
664/29-Nguyễn Ðình Chiểu-Phường 3-Quận 3

Điện thoại :
38397540

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
4102074705

Ngày cấp GPKD :
03/07/2009

Người đại diện PL :
Trần Quốc Bảo

Nơi thường trú :
664/29 Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM

Ngành nghề KD :
In ấn (không họat động tại trụ sở). Dịch vụ liên quan đến in. Họat động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế xây dựng). Lập trình máy vi tính. Quảng cáo. Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: máy móc - thiết bị ngành in,. Môi giới (trừ môi giới bất động sản). Ðại lý./.

Vốn kinh doanh :
500,000,000

Đồng