Công Ty TNHH ô ni

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 10:49
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0305769262
-->

Tên viết tắt :
oni co.,ltd

Tên đối ngoại :
o ni company limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
316/3--Phường Bình Hưng Hòa B-Quận Bình Tân

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
0305769262

Ngày cấp GPKD :
04/06/2008

Người đại diện PL :
Ðặng Văn Hải

Nơi thường trú :
Thôn 2, Sơn Mỹ, Tỉnh Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Ngành nghề KD :
Mua bán, sản xuất thức ăn gia súc - gia cầm và thủy sản (không sản xuất tại trụ sở). Mua bán nguyên phụ liệu thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản. Nuôi trồng thủy sản. Mua bán, sản xuất hóa chất (trừ mua bán hóa chất có tính độc hại mạnh; không sản xuất hóa chất tại trụ sở)./. Bổ sung: Bán buôn phân bón. Sản xuất phân bón (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu thước thú y, thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản./.

Vốn kinh doanh :
800,000,000

Đồng