Công ty TNHH Khách sạn Thanh Ðiềm

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 13:27
Bản inSend by email

Mã số thuế :

-->

Tên viết tắt :
thanh diem hotel co.,ltd

Tên đối ngoại :
Thanh diem hotel company limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
119 Ðường số 23--Phường 11-Quận 6

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Chuyển loại doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp:
4102066867

Ngày cấp GPKD :
14/11/2008

Người đại diện PL :
Trần Thị Ðiềm

Nơi thường trú :
Long Thị D, Tân Châu, Tân Châu, An Giang

Ngành nghề KD :
Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao)./.

Vốn kinh doanh :
500,000,000

Đồng