Công ty TNHH Dịch thuật Dịch Vụ Tư Vấn Kiên Ðịnh

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 11:49
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0306113579
-->

Tên viết tắt :

Tên đối ngoại :

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
54-Ngô Quyền-Phường 7-Quận 5

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
4102066008

Ngày cấp GPKD :
17/10/2008

Người đại diện PL :
Ðoàn Ngọc Liên

Nơi thường trú :
67 Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, Thành phố HCM

Ngành nghề KD :
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính: Hoạt động tư vấn đầu tư; Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Tư vấn bất động sản. Hoạt động Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ như: Hoạt động phiên dịch./.

Vốn kinh doanh :
300,000,000

Đồng