Công Ty TNHH Bo Ne ho

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 11:25
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0305884924
-->

Tên viết tắt :
bo ne ho co., ltd

Tên đối ngoại :
bo ne ho company limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
56/70-Dương Bá Trạc-Phường 2-Quận 8

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
4102063913

Ngày cấp GPKD :
04/08/2008

Người đại diện PL :
Hồ Thanh Dũng

Nơi thường trú :
56/70 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8

Ngành nghề KD :
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (không hoạt động tại trụ sở). Quảng cáo.
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh (không hoạt động tại trụ sở).
Bổ sung: Hoạt động nhiếp ảnh. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. In ấn (không: in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan; in lụa; in tráng bao bì kim loại tại trụ sở). Dịch vụ liên quan đến in./.

Vốn kinh doanh :
500,000,000

Đồng