Taxi taxi kho sim số đẹp cổ kính

Tin đăng của DTDD vào ngày Thứ Bảy, 11/09/2010 - 21:57
Bản inSend by email

Chào mừng bạn đến với trung tâm sim số đẹp Nam Định
www.vnsimso.com
------------------------------------------
Liên hệ: 0944.80.80.80
Lis : Taxi taxi -------------sim số đẹp taxi
vip vip
Số sim ---- Giá bán
0916 113 133 ==== 500k ===> đã
bán
0914 88 92 93 ==== 700k
0916 112 199 ==== 500k ===> đã
bán
0916 110 199 ==== 500k ===> đã
bán
0917 833 855 ==== 2000k
0917 833 998 ==== 600k ===> đã
bán
0917 83 88 77 ==== 800k ===> đã
bán
0917 83 69 69 ==== 600k ===> đã
bán
0914 88 90 90 ==== 1200k ===> đã
bán
0 936 937 399 ==== 380k ===> đã
bán
0936 937 397 ==== 500k
0944 80 83 83 ==== 900k
0944 80 85 85 ==== 1300k
0944 80 87 87 ==== 500k
0944 03 03 99 ==== 380k
0944 80 8008 ==== 3000k
0944 808 009 ==== 350k
0944 0303 88 ==== 900k
0942 78 78 89 ==== 380k
0948 76 77 88 ==== 600k
0942 955 966 ==== 2200k
01258 680 680 ==== 650k
01258 682 682 ==== 800k
01258 683 683 ==== 900k
0125 868 2828 ==== 380k
0125 868 2929 ==== 380k
0942 00 33 22 ==== 450k ===> đã
bán
0942 00 4411 ==== 380k ===> đã
bán
0942 00 4433 ==== 390k ===> đã
bán
09 4200 4600 ==== 390k ===> đã
bán
0942 00 33 11 ==== 380k ===> đã
bán
094 213 6060 ==== 350k
0944 19 6161 ==== 220k ===> đã
bán
094 991 6161 ==== 280k ===> đã
bán
0942 19 9494 ==== 320k
094 219 9192 ==== 450k
094 219 9393 ==== 600k
094 272 9595 ==== 600k
094 272 9393 ==== 600k
094 260 1313 ==== 320k
0944 19 6767 ==== 320k ===> đã
bán
094 260 1616 ==== 380k ===> đã
bán
0942 78 78 97 ==== 390k ===> đã
bán
094 213 6767 ==== 320k ===> đã
bán
094 260 1919 ==== 320k ===> đã
bán
0942 78 7070 ==== 390k ===> đã
bán
0942 78 7171 ==== 390k
0944 59 7373 ==== 350k ===> đã
bán
0942 78 7474 ==== 390k
0944 52 1919 ==== 350k ===> đã
bán
0942 60 1717 ==== 320k
094 260 1414 ==== 250k
0942 60 1212 ==== 280k ===> đã
bán
0944 59 7575 ==== 500k
0944 59 7676 ==== 500k
094 234 3030 ==== 390k
094 234 3131 ==== 350k ===> đã
bán
0942 004545 ==== 220k ===> đã bán
094 260 1515 ==== 320k ===> đã
bán
094 212 5151 ==== 390k
094 212 5252 ==== 600k
094 212 5353 ==== 250k ===> đã
bán
0942 95 5353 ==== 500k
094 212 5454 ==== 390k
094 212 5757 ==== 390k ===> đã
bán
0949 30 5757 ==== 320k ===> đã
bán
0944 80 6767 ==== 390k ===> đã
bán
0944 80 6969 ==== 500k ===> đã
bán
0944 84 87 84 ==== 500k
0943 86 90 90 ==== 1500k
0944 80 84 84 ==== 1300k
0943 86 84 82 ==== 900k
0944 59 7788 ==== 1200k
0942 78 78 09 ==== 500k
0942 08 0022 ==== 350k
0942 08 0033 ==== 390k
0942 08 0055 ==== 500k
094 238 66 55 ==== 500k
094 991 66 55 ==== 390k
094 210 9977 ==== 450k
0944 03 03 20 ==== 320k
094 260 11 33 ==== 280k
094 260 1122 ==== 220k
09 4243 4040 ====