Sim nam định sim số đẹp dễ nhớ

Tin đăng của DTDD vào ngày Thứ Bảy, 11/09/2010 - 21:57
Bản inSend by email

Chào
mừng bạn đến với trung tâm sim số đẹp Nam Định
www.vnsimso.com
------------------------------------------
Liên hệ: 0944.80.80.80
Lis : sim số đẹp dễ nhớ----------dễ nhớ
Số sim ---- Giá bán
0916 111 778 ==== 500k ===> đã
bán
0916 111 755 ==== 500k ===> đã
bán
0914 8887 96 ==== 600k
09 1992 1942 ==== 390k
09 1992 1948 ==== 390k
090 2227 355 ==== 390k ===> đã
bán
0125 8680088 ==== 380k
094 212 5556 ==== 380k ===> đã
bán
0947 33 6665 ==== 390k ===> đã
bán
0947 33 6662 ==== 390k
09 4243 8881 ==== 390k
09 4243 8882 ==== 300k ===> đã
bán
0942438883 ==== 500k ===> đã
bán
09 4243 8884 ==== 380k ===> đã
bán
09 4243 8885 ==== 380k ===> đã
bán
0942 44 9996 ==== 390k ===> đã
bán
0942 44 9998 ==== 500k ===> đã
bán
0942 080066 ==== 390k ===> đã
bán
094 260 11 44 ==== 250k
094 260 11 77 ==== 280k ===> đã
bán
0948 2233 27 ==== 350k
09421 98966 ==== 300k ===> đã
bán
0947 33 4566 ==== 500k ===> đã
bán
0942 787711 ==== 320k
0942 78 7722 ==== 280k ===> đã
bán
0942 78 7733 ==== 390k
0942 78 77 55 ==== 380k ===> đã
bán
0948 49 49 69 ==== 700k ===> đã
bán
094 2386 667 ==== 350k ===> đã
bán
0942 08 0009 ==== 900k
0942 955589 ==== 390k ===> đã
bán
0947 336656 ==== 300k ===> đã
bán
094 260 1778 ==== 300k ===> đã
bán
0944 0303 71 ==== 380k
0944 0303 72 ==== 300k
0944 80 80 16 ==== 390k
0942 81 81 12 ==== 390k
0943 81 81 15 ==== 500k
0944 03 03 31 ==== 320k
0944 03 03 32 ==== 250k ===> đã
bán
0944 03 03 34 ==== 250k
0944 03 03 37 ==== 390k
01234 97 0011 ==== 200k
01234 97 0022 ==== 200k
01234 97 0033 ==== 200k ===> đã
bán
01234 97 0055 ==== 200k
0942 78 79 87 ==== 280k
0942 78 79 92 ==== 280k
0942 78 79 93 ==== 280k ===> đã
bán
0942 78 79 94 ==== 280k
09 4243 8811 ==== 280k
09 4243 8822 ==== 320k
09 4243 8855 ==== 380k ===> đã
bán
09 4243 8809 ==== 250k
09 4243 8819 ==== 250k
09168 25 998 ==== 390k
0916 82 5957 ==== 350k
0916 82 5646 ==== 200k
0916 82 4745 ==== 200k
09168 27037 ==== 380k
0916 82 7572 ==== 380k
0916 82 75 78 ==== 380k ===> đã
bán
0916 82 74 78 ==== 380k
0916 82 49 59 ==== 320k
0916 82 49 69 ==== 320k
0916 82 49 36 ==== 200k
0916 82 67 42 ==== 200k
09168 26 322 ==== 250k
09168 256 22 ==== 300k
09168 25977 ==== 300k
09168 26 033 ==== 300k
09168 26 011 ==== 300k
09168 26 522 ==== 300k
09168 24 700 ==== 180k
09168 27 566 ==== 250k ===> đã
bán
09168 24 755 ==== 200k
09168 25 330 ==== 250k
09168 25 337 ==== 250k
09168 26 552 ==== 250k
09168 26 332 ==== 250k
09168 24 778 ==== 250k
09168 27 112 ==== 250k ===> đã
bán
09168 24 996 ==== 280k
09168 246 03 ==== 280k