Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Dịch vụ Sa Ni Con

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH vào ngày Thứ Bảy, 11/09/2010 - 23:39
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0305972144
-->

Tên viết tắt :
SANICON CO., LTD

Tên đối ngoại :
SA NI CON SERVICE CONSULTANT TRADE COMPANY LIMITED

Loại hình DN :
Công ty TNHH

Địa chỉ :
56 Ðường 16,-Khu phố 3-Phường Hiệp Bình Chánh-Quận Thủ Ðức

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
0305972144

Ngày cấp GPKD :
09/05/2009

Người đại diện PL :
Lê Thanh Hải

Nơi thường trú :
288 B6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề KD :
Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không khai thác và xử lý nước tại trụ sở). Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn hàng may mặc, máy móc - thiết bị dùng trong xử lý môi trường và bảo quản thực phẩm. Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Dịch vụ văn phòng tổng hợp (trừ dịch vụ kế toán). Cho thuê ô tô. Cho thuê xe có động cơ.
Bổ sung: Vận tải hành khách đường bộ khác.
Bổ sung: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến./.

Vốn kinh doanh :
2,350,000,000

Đồng