SimViettel.com Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ... 2011-01-30 17-05-27

Tin đăng của DTDD vào ngày Thứ Hai, 31/01/2011 - 00:09
Bản inSend by email

Mời  truy cập: www.SimViettel.com  &  www.MuaBan123.VN Chuyên các loại sim Viettel 097… 098… 016…  Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ….. Tel. 0977.99.0000 -  Giao sim tận nơi trên toàn quốc; Tất cả đều là SIM trả trước mới 100%, chưa kích hoạt.01683.11.9999   .. = .. 10,500,000 0975.93.79.79    .. = .. 9,500,000 0972.83.79.79    .. = .. 9,500,000 0988.193.193     .. = .. 9,500,000 098668.4555      .. = .. 3,500,000 01679.22.66.88  .. = .. 8,500,000 01676.22.66.88  .. = ..6,500,000 01677.6666.88  .. = ..  10,500,000 01633.268.268   .. = .. 5,500,000 01633.68.66.88  .. = .. 4,500,000 01633.58.68.68  .. = .. 4,500,000 01677.86.68.68  .. = ..7,500,000 01654.86.68.68 .. = ..  4,500,000 01699.22.3456 .. = ..   3,500,000 01633.72.72.72  .. = .. 4,500,000 01633.84.84.84  .. = .. 4,500,000 01633.94.94.94  .. = .. 4,500,000 01677.80.80.80  .. = .. 4,500,000 016.7999.0111   .. = .. 750,000 0167999.1333    .. = .. 1,250,000 0167999.3555    .. = .. 1,250,000 0167999.2555    .. = .. 1,250,000 0167888.1555    .. = .. 1,250,000 01639.22.5555   .. = .. 4,500,000 01686.11.3333   .. = .. 4,500,000 01678.11.2222   .. = .. 4,500,000 01663.11.0000   .. = .. 1,500,000 016.96.77.0000 .. = ..  1,200,000 01679.1111.21   .. = .. 450,000 01679.1111.27   .. = .. 450,000 01679.1111.29   .. = .. 450,000 01673.1111.29   .. = .. 450,000 01679.1111.30   .. = .. 450,000 01679.1111.31   .. = .. 450,000 01679.1111.32   .. = .. 450,000 01679.1111.34   .. = .. 450,000 01679.1111.35   .. = .. 450,000 01679.1111.36   .. = .. 450,000 01679.1111.37   .. = .. 450,000 01679.1111.40   .. = .. 450,000 01679.1111.41   .. = .. 450,000 01679.1111.42   .. = .. 450,000 01679.1111.43   .. = .. 450,000 01679.1111.45   .. = .. 450,000 01679.1111.46   .. = .. 450,000 01679.1111.47   .. = .. 450,000 01679.1111.48   .. = .. 450,000 01679.1111.49   .. = .. 450,000 01679.1111.50   .. = .. 450,000 01679.1111.51   .. = .. 450,000 01679.1111.52   .. = .. 450,000 01679.1111.53   .. = .. 450,000 01679.1111.54   .. = .. 450,000 01679.1111.56   .. = .. 450,000 01679.1111.57   .. = .. 450,000 01679.1111.58   .. = .. 450,000 01679.1111.60   .. = .. 450,000 01679.1111.61   .. = .. 450,000 01679.1111.62   .. = .. 450,000 01679.1111.63   .. = .. 450,000 01679.1111.64   .. = .. 450,000 01679.1111.65   .. = .. 450,000 01679.1111.67   .. = .. 450,000 01679.1111.70   .. = .. 450,000 01679.1111.71   .. = .. 450,000 01679.1111.72   .. = .. 450,000 01679.1111.73   .. = .. 450,000 01679.1111.74   .. = .. 450,000 01679.1111.75   .. = .. 450,000 01679.1111.76   .. = .. 550,000 01679.1111.78   .. = .. 550,000 01682.1111.79   .. = .. 850,000 01679.1111.80   .. = .. 650,000 01679.1111.81   .. = .. 650,000 01679.1111.82   .. = .. 650,000 01679.1111.83   .. = .. 650,000 01679.1111.84   .. = .. 650,000 01679.1111.85   .. = .. 650,000 01679.1111.87   .. = .. 650,000 01679.1111.89   .. = .. 650,000 01679.1111.92   .. = .. 650,000 01679.1111.94   .. = .. 650,000 01679.1111.95   .. = .. 650,000 01679.1111.96   .. = .. 650,000 01679.1111.97   .. = .. 650,000 01679.1111.98   .. = .. 650,000 016.99.2222.55  .. = .. 1,550,000 01673.2222.58   .. = .. 550,000 016.77.3333.55  .. = .. 1,550,000 01675.4444.69   .. = .. 550,000 01675.4444.89   .. = .. 550,000 01675.4444.39   .. = .. 550,000 01675.4444.78   .. = .. 550,000 01687.4444.58   .. = .. 450,000 01683.5555.08   .. = .. 450,000 01658.5555.78   .. = .. 450,000 01659.6666.28   .. = .. 450,000 01689.7777.98   .. = .. 650,000 01689.8888.01   .. = .. 750,000 01689.8888.03   .. = .. 750,000 01689.8888.04   .. = .. 750,000 01689.8888.05   .. = .. 750,000 01689.8888.07   .. = .. 750,000 01689.8888.13   .. = .. 750,000 01689.8888.17   .. = .. 750,000 01689.8888.20   .. = .. 750,000 01689.8888.24   .. = .. 750,000 01689.8888.27   .. = .. 750,000 01675.8888.27   .. = .. 750,000 01656.8888.29   .. = .. 450,000 01689.8888.47   .. = .. 750,000 01689.8888.61   .. = .. 750,000 01689.8888.65   .. = .. 750,000 01687.8888.65   .. = .. 750,000 01689.8888.71   .. = .. 750,000 01689.8888.76   .. = .. 750,000 01689.8888.91   .. = .. 750,000 01689.8888.93   .. = .. 750,000 01689.8888.94   .. = .. 750,000 01665.8888.96   .. = .. 750,000 01699.8888.97   .. = .. 750,000 01675.9999.18   .. = .. 750,000 01675.9999.48   .. = .. 750,000 01667.9999.56   .. = .. 750,000 01682.9999.72   .. = .. 750,000 01682.9999.75   .. = .. 750,000 01664.9999.16   .. = .. 750,000 01664.9999.17   .. = .. 750,000 01664.9999.28   .. = .. 750,000 01664.9999.57   .. = .. 750,000 01675.9999.58   .. = .. 750,000 01664.9999.58   .. = .. 750,000 01676.39.86.86 .. = ..550,000 01672.39.86.86 .. = ..550,000 01675.39.86.86 .. = ..550,000 01674.39.86.86 .. = ..550,000 01674.79.86.86 .. = ..650,000 01663.79.86.86 .. = ..650,000 01673.79.86.86 .. = ..650,000 01676.79.86.86 .. = ..650,000 01658.79.86.86 .. = ..650,000 01655.79.86.86 .. = ..750,000 01679.68.98.98 .. = ..550,000 01672.38.98.98 .. = ..550,000 01662.87.89.89 .. = ..550,000 01664.86.89.89 .. = ..650,000 01678.69.89.89 .. = ..650,000 01676.39.89.89 .. = ..650,000 01658.67.89.89 .. = ..750,000 01663.79.89.89 .. = ..750,000 01653.06.86.86 .. = ..550,000 01657.06.86.86 .. = ..550,000 01664.06.86.86 .. = ..550,000 01672.06.86.86 .. = ..550,000 01675.06.86.86 .. = ..550,000 01653.16.86.86 .. = ..550,000 01657.16.86.86 .. = ..550,000 01664.16.86.86 .. = ..550,000 01677.16.86.86 .. = ..750,000 01653.26.86.86.. = ..550,000 01657.26.86.86.. = ..550,000 01664.26.86.86.. = ..550,000 01653.36.86.86.. = ..550,000 01657.36.86.86.. = ..550,000 01659.36.86.86.. = ..550,000 01676.36.86.86.. = ..650,000 01653.46.86.86.. = ..550,000 01657.46.86.86.. = ..550,000 01659.46.86.86.. = ..550,000 01663.46.86.86.. = ..550,000 01665.46.86.86.. = ..550,000 01672.46.86.86.. = ..550,000 01674.46.86.86.. = ..550,000 01652.56.86.86.. = ..550,000 01653.56.86.86.. = ..550,000 01657.56.86.86.. = ..550,000 01663.56.86.86.. = ..550,000 01657.76.86.86.. = ..550,000 01659.76.86.86.. = ..550,000 01663.76.86.86.. = ..550,000 01664.76.86.86.. = ..550,000 01665.76.86.86.. = ..550,000 01659.76.86.86.. = ..550,000 01689.18.81.81  .. = .. 650,000 01685.88.35.35  .. = .. 350,000 01685.88.42.42  .. = .. 350,000 01685.88.45.45  .. = .. 350,000 01685.88.50.50  .. = .. 350,000 01685.88.60.60  .. = .. 350,000 01685.88.62.62  .. = .. 350,000 01685.88.63.63  .. = .. 350,000 01685.88.65.65  .. = .. 350,000 01685.88.70.70  .. = .. 350,000 01685.88.71.71  .. = .. 350,000 01685.88.82.82  .. = .. 400,000 01685.88.84.84  .. = .. 400,000 01685.88.87.87  .. = .. 400,000 01685.88.92.92  .. = .. 400,000 01685.88.95.95  .. = .. 400,000 01685.88.96.96  .. = .. 400,000 01685.88.97.97  .. = .. 400,000 0.168.268.11.66 .. = .. 750,000 0.168.268.55.66 .. = .. 750,000 0166.234.55.88  .. = .. 950,000 0166.234.55.99  .. = .. 950,000 016789.5.6699   .. = .. 950,000 016789.5.6677   .. = .. 750,000 0167999.11.66   .. = .. 850,000 01686.99.11.66  .. = .. 750,000 0167899.11.66   .. = .. 950,000 01684.11.22.88  .. = .. 2,000,000 01689.33.22.88  .. = .. 550,000 01684.99.22.88  .. = .. 650,000 01689.22.33.88  .. = .. 1,200,000 01698.11.33.99  .. = .. 1,200,000 01697.11.55.88  .. = .. 2,000,000 01683.11.55.88  .. = .. 2,000,000 01682.11.55.88  .. = .. 2,000,000 01697.33.55.88  .. = .. 1,750,000 01687.33.55.88  .. = .. 1,750,000 01697.44.55.88  .. = .. 950,000 01683.99.55.88  .. = .. 750,000 01685.11.55.99  .. = .. 1,750,000 01689.11.55.99  .. = .. 1,750,000 01687.11.55.99  .. = .. 1,750,000 01687.22.55.99  .. = .. 1,750,000 01686.22.55.99  .. = .. 1,750,000 01685.22.55.99  .. = .. 1,750,000 01689.44.55.99  .. = .. 750,000 01689.88.55.99  .. = .. 650,000 01687.99.55.99  .. = .. 950,000 01682.44.66.99  .. = .. 950,000 01687.11.66.99  .. = .. 2,200,000 01684.11.66.99  .. = .. 2,200,000 01698.11.66.99  .. = .. 2,200,000 01694.11.66.99  .. = .. 2,200,000 01679.11.66.99  .. = .. 2,200,000 01697.11.66.99  .. = .. 2,200,000 01679.22.66.99  .. = .. 2,200,000 01697.22.66.99  .. = .. 2,200,000 01698.22.66.99  .. = .. 2,200,000 01683.22.66.99  .. = .. 2,200,000 01684.22.66.99  .. = .. 2,200,000 01695.44.66.99  .. = .. 950,000 01697.55.66.99  .. = .. 2,200,000 0168.333.22.66  .. = .. 950,000 01679.55.00.88  .. = .. 450,000 01676.77.44.88  .. = .. 450,000 01693.66.44.88  .. = .. 450,000 01662.11.99.77  .. = .. 450,000 01663.55.44.88  .. = .. 450,000 01685.29.8998   .. = .. 450,000 01686.19.91.19  .. = .. 650,000 01687.99.2882   .. = .. 350,000 01688.33.1881   .. = .. 350,000 01669.88.3993   .. = .. 450,000 01692.99.29.79  .. = .. 450,000 01669.88.29.79  .. = .. 450,000 01685.66.39.79  .. = .. 650,000 0168.444.39.79  .. = .. 550,000 01696.77.39.79  .. = .. 650,000 01685.93.39.79  .. = .. 650,000 01665.959.979   .. = .. 450,000 01682.898.979   .. = .. 550,000 01683.22.88.79  .. = .. 350,000 01696.22.88.79  .. = .. 350,000 01668.33.66.79  .. = .. 400,000 01699.33.66.79  .. = .. 400,000 01687.44.99.79  .. = .. 350,000 016.62.72.7779  .. = .. 350,000 01689.77.99.39  .. = .. 450,000 01675.38.78.79  .. = .. 350,000 01655.79.59.79  .. = .. 400,000 01662.11.88.79  .. = .. 350,000 01659.66.88.79  .. = .. 650,000 01688.74.74.79  .. = .. 450,000 01667.29.49.79  .. = .. 450,000 01667.99.59.79  .. = .. 450,000 01676.99.69.79  .. = .. 450,000 01689.88.69.79  .. = .. 450,000 01664.38.38.78  .. = .. 450,000 01683.78.38.78  .. = .. 450,000 01696.2345.79   .. = .. 350,000 0977.66.11.34    .. = .. 550,000 979.11.33.76      .. = .. 550,000 0977.11.55.41    .. = .. 550,000 0977.88.22.61    .. = .. 550,000 0977.44.88.21    .. = .. 550,000 0979.94.94.81    .. = .. 550,000 0988.11.44.63    .. = .. 550,000 01684.128.168   .. = .. 450,000 01656.989.168   .. = .. 450,000 01689.22.61.68  .. = .. 350,000 01687.955.168   .. = .. 350,000 01662.71.71.68  .. = .. 450,000 01682.669.168   .. = .. 350,000 01687.16.16.88  .. = .. 650,000 01684.21.21.68  .. = .. 450,000 01689.88.11.68  .. = .. 450,000 01699.22.11.68  .. = .. 450,000 01648.000.168   .. = .. 350,000 01689.678.168   .. = .. 400,000 01697.11.61.68  .. = .. 350,000 01658.11.61.68  .. = .. 350,000 01699.567.168   .. = .. 450,000 01664.81.81.68  .. = .. 350,000 01694.81.81.68  .. = .. 350,000 01648.81.81.68  .. = .. 350,000 01647.68.61.68  .. = .. 550,000 01655.678.268   .. = .. 450,000 01.68.78.44.268 .. = .. 350,000 01687.955.268   .. = .. 350,000 01667.22.62.68  .. = .. 450,000 01659.258.268   .. = .. 750,000 01694.82.82.68  .. = .. 350,000 01665.62.62.68  .. = .. 450,000 01687.62.62.68  .. = .. 450,000 016.55.06.6886  .. = .. 750,000 01687.949.368   .. = .. 350,000 01687.955.368   .. = .. 350,000 01699.38.83.68  .. = .. 450,000 01689.58.85.68  .. = .. 450,000 01687.518.568   .. = .. 350,000 01684.85.85.68  .. = .. 450,000 01689.888.568   .. = .. 450,000 01648.65.65.68  .. = .. 400,000 01655.86.85.68  .. = .. 400,000 01648.69.96.68  .. = .. 350,000 01687.821.668   .. = .. 350,000 01687.942.668   .. = .. 350,000 01687.823.668   .. = .. 350,000 01667.36.36.68  .. = .. 450,000 01667.939.668   .. = .. 450,000 0164.79.79.668  .. = .. 400,000 01673.313.668   .. = .. 450,000 01638.09.6886   .. = .. 750,000 01647.98.8668   .. = .. 750,000 01667.42.6668   .. = .. 450,000 01683.738.768   .. = .. 450,000 016.86.22.77.68 .. = .. 450,000 016.88.22.77.68 .. = .. 450,000 016.88.11.77.68 .. = .. 450,000 01688.44.77.68  .. = .. 450,000 01683.727.868   .. = .. 400,000 01697.68.18.68  .. = .. 450,000 016.55.81.18.68 .. = .. 400,000 01688.21.88.68  .. = .. 550,000 01647.69.69.68  .. = .. 400,000 0164.77789.68   .. = .. 350,000 01658.86.18.68  .. = .. 400,000 01667.61.18.68  .. = .. 400,000 01682.11.28.68  .. = .. 450,000 01683.44.28.68  .. = .. 450,000 01683.61.28.68  .. = .. 350,000 01667.28.38.68  .. = .. 450,000 01689.83.38.68  .. = .. 450,000 01649.38.38.68  .. = .. 450,000 01682.86.38.68  .. = .. 450,000 01683.49.38.68  .. = .. 350,000 01687.95.38.68  .. = .. 350,000 01695.99.38.68  .. = .. 450,000 01689.88.38.68  .. = .. 450,000 01676.68.38.68  .. = .. 650,000 01696.38.48.68  .. = .. 450,000 01683.25.48.68  .. = .. 350,000 01682.86.58.68  .. = .. 450,000 01696.44.88.68  .. = .. 350,000 016.46.93.6668.. = ..450,000 01647.66.99.68.. = ..400,000 01647.28.38.68.. = ..650,000 01646.8999.68.. = ..400,000 01647.68.18.68.. = ..450,000 01647.63.63.68.. = ..400,000 01646.86.68.69.. = ..400,000 01647.66.33.68.. = ..400,000 01646.88.62.68.. = ..450,000 0168.55.67893   .. = .. 550,000 01698.567893    .. = .. 550,000 01696.567893    .. = .. 550,000 01672.456782    .. = .. 550,000 01647.567897    .. = .. 550,000 01648.1234.99   .. = .. 450,000 01647.3456.99   .. = .. 450,000 01648.3456.99   .. = .. 450,000 01.69.69.56786  .. = .. 550,000 01.69.69.67896  .. = .. 550,000 01647.567890    .. = .. 550,000 01647.567898    .. = .. 550,000 01699.567800    .. = .. 350,000 01698.60.80.90  .. = .. 450,000 01659.60.80.90  .. = .. 450,000 01697.28.29.30  .. = .. 550,000 016.46.567896   .. = .. 550,000 01696.567895    .. = .. 550,000 01675.4567.99   .. = .. 450,000 01692.666.799   .. = .. 350,000 0979.31.31.72    .. = .. 550,000 01687.11.88.18  .. = .. 450,000 01676.19.19.39  .. = .. 450,000 01665.81.81.91  .. = .. 450,000 01662.71.71.72  .. = .. 450,000 01665.81.81.82  .. = .. 450,000 01665.81.81.86  .. = .. 550,000 01686.12.12.18  .. = .. 450,000 01684.500.700   .. = .. 550,000 01682.100.800   .. = .. 550,000 01668.200.700   .. = .. 550,000 0166.44.66.788  .. = .. 450,000 01665.888.158   .. = .. 450,000 0985.2666.81     .. = .. 550,000 01674.88.67.88  .. = .. 450,000 01699.88.67.88  .. = .. 450,000 016.96.88.7899  .. = .. 400,000 01683.289.789   .. = .. 450,000 01683.55.1979   .. = .. 450,000 01667.33.1979   .. = .. 450,000 01683.49.1979   .. = .. 450,000 01676.19.19.85  .. = .. 450,000 • Số mới chưa kích hoạt . Giao hàng tận nơi đối với các khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM. Liên hệ̣: 0977.99.0000. Đối với khách ngoài Hà Nội, chúng tôi sẽ chuyển hàng bằng đường chuyển phát nhanh có đảm bảo• Truy cập trang www.SimViettel.com để chọn số.• Liên hệ mua sim : 0977.99.0000 + Mời Truy cập trang : www.thegioiraovat.vn    &    www.muaban123.vn để quảng cáo mua ban & rao vặt .
YOS_DIRECTORY_SEPARATOR_4d459b47a70fa