Nhượng xuất ngoại giao dự án Tuần Châu Quốc Oai...

Tin đăng của Nha-Dat vào ngày Chủ Nhật, 30/01/2011 - 08:02
Bản inSend by email

LK dt 120m2
Giá gốc 16,1tr/m2. Giá 24tr/m2.
Đợt 1 đóng 25%
Đợt 2 sau 30 ngày đóng 25%
Đợt 3 sau 60 ngày đóng 30%
Đợt 4 khi bàn giao đất đóng
20%.
Để  biết thêm
thông tin Liên hệ: O934348299