Trung Tâm Gia Công CNC

Tin đăng của may cong cu vào ngày Thứ Năm, 01/05/2014 - 15:39

Trung Tâm Gia Công CNC

 

Trung Tâm Gia Công, máy công cụ, nhóm gia công cắt gọt, CNC

TRUNG TÂM GIA CÔNG PHAY ĐỨNG NAMSUN SP430

TRUNG TÂM GIA CÔNG PHAY ĐỨNG NAMSUN SPACE-540

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun Sphinx-5X30

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun SHPINX-5x53

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun SHPINX-5x70

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun SHPINX-5x100

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun SHPINX-5x160

Trung Tâm Gia Công TRUNG TÂM GIA CÔNG TỐC ĐỘ CAO ARGO A72T

Trung Tâm Gia Công TRUNG TÂM GIA CÔNG TỐC ĐỘ CAO ARGO A56T

Trung Tâm Gia Công ARGO CNC HIGH-SPEED MACHINING CENTER A56T