Nhà phân phối máy và bán lẻ thiết bị ...

Tin đăng của Dien-Tu-Gia-Dung vào ngày Thứ Bảy, 29/01/2011 - 14:14
Bản inSend by email

[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-zebex-z3051_id522.html"]Đầu  đọc mã vạch ZEBEX Z3051[/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-zebex-z3051_id522.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_Z3051_522_409_120.jpg[/IMG][/URL]
[B]Model: [/B]Z3051
Giá bán: [B]2.310.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]20%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pb_id1899.html"]Máy   in hoá đơn bán hàng siêu thị  EPSON TM-U220PB[/URL]
[B]Model: [/B]U220PB
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pb_id1899.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_U220PB_1899_1794_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pb_id1899.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]5.250.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL]
[B]10%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 01 ruy băng  mực hoặc 10 cuộn giấy in
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-ma-vach-godex-ez1105_id617.html"]Máy   in mã vạch Godex EZ1105[/URL]
[B]Model: [/B]EZ1105
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-ma-vach-godex-ez1105_id617.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_EZ1105_617_505_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-ma-vach-godex-ez1105_id617.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]7.350.000 VNĐ[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng ngay cuộn  giấy dùng cho máy
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-epson-tm-t81-in-nhiet_id583.html"]Máy   in hóa đơn EPSON TM-T81 ( in nhiệt)[/URL]
[B]Model: [/B]TM-T81
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-epson-tm-t81-in-nhiet_id583.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_TM-T81_583_469_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-epson-tm-t81-in-nhiet_id583.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]4.515.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]19%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 30 cuộn  giấy dùng cho máy
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms5145_id563.html"]Đầu   đọc mã vạch Metrologic MS5145[/URL]
[B]Model: [/B]MS5145
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms5145_id563.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS5145_563_449_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms5145_id563.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]2.205.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]18%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms9590_id562.html"]Đầu   đọc mã vạch Metrologic MS9590[/URL]
[B]Model: [/B]MS9590
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms9590_id562.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS9590_562_448_120.jpg[/IMG][/URL]
Giá bán: [B]2.751.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]18%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 1 chai rượu  vang nhập khẩu
 
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls2208_id560.html"]Đầu   đọc mã vạch Symbol LS2208[/URL]
[B]Model: [/B]LS2208
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls2208_id560.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_LS2208_560_446_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls2208_id560.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]2.751.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]18%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 1 chai rượu  vang nhập khẩu
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-khong-day-metrologic-ms-9535_id558.html"]Đầu   đọc mã vạch không dây Metrologic MS-9535[/URL]
[B]Model: [/B]MS-9535
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-khong-day-metrologic-ms-9535_id558.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS-9535_558_444_120.jpg[/IMG][/URL]
Giá bán: [B]7.875.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]15%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-qsi-mobile-quickscan-m2130_id556.html"]Đầu   đọc mã vạch cầm tay không dây DATALOGIC QSI MOBILE (QuickScan M2130)[/URL]
[B]Model: [/B]M2130
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-qsi-mobile-quickscan-m2130_id556.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_M2130_556_442_120.jpg[/IMG][/URL]
Giá bán: [B]9.240.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]25%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-gryphon-m4130_id555.html"]Đầu   đọc mã vạch cầm tay không dây DATALOGIC Gryphon M4130[/URL]
[B]Model: [/B]M4130
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-gryphon-m4130_id555.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_M4130_555_441_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-gryphon-m4130_id555.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]14.175.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL]
[B]15%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls-1203_id550.html"]Đầu   đọc mã vạch Symbol LS 1203[/URL]
[B]Model: [/B]LS 1203
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls-1203_id550.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_LS_1203_550_437_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls-1203_id550.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]2.373.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]20%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-3780_id549.html"]Đầu   đọc để bàn Metrologic (USA) MS 3780[/URL]
[B]Model: [/B]MS 3780
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-3780_id549.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS_3780_549_436_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-3780_id549.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]5.670.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]12%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-datalogic-heron-d130_id542.html"]Đầu   đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC HERON D130[/URL]
[B]Model: [/B]HERON D130
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-datalogic-heron-d130_id542.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_HERON_D130_542_429_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-datalogic-heron-d130_id542.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]3.507.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]18%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-7820_id532.html"]Đầu   đọc để bàn Metrologic (USA) MS-7820[/URL]
[B]Model: [/B]MS-7820
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-7820_id532.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS-7820_532_419_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-7820_id532.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]7.980.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL]
[B]12%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
 
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pa_id1901.html"]Máy   in hoá đơn bán hàng siêu thị  EPSON TM-U220PA[/URL]
[B]Model: [/B]U220PA
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pa_id1901.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_U220PA_1901_1796_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pa_id1901.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]5.775.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]9%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 01 ruy băng  mực hoặc 10 cuộn giấy in
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-x628c_id1231.html"]Máy   chấm công vân tay Ronal Jack X628C[/URL]
[B]Model: [/B]Ronal Jack X628C
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-x628c_id1231.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_Ronal_Jack_X628C_1231_1805_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-x628c_id1231.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]2.898.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]25%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 10m dây kết  nối
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-3000tid-c_id1235.html"]Máy   chấm công vân tay Ronal Jack 3000TID-C[/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-3000tid-c_id1235.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_Ronal_Jack_3000TID-C_1235_1118_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-3000tid-c_id1235.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]3.255.000 VNĐ[/B]
[B]Model: [/B]Ronal Jack 3000TID-C
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Đã trừ khuyến  mại vào giá
CÔNG TY TNHH TMDV & PTTT TÂN PHÁT Trụ sở: 06 Chùa Bộc, Đống Đa , Hà Nội , Điện thoại(04)35.666.555 Fax: (04)3573.7161 Email: smartco@hn.vnn.vn
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-zebex-z3051_id522.html"]Đầu  đọc mã vạch ZEBEX Z3051[/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-zebex-z3051_id522.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_Z3051_522_409_120.jpg[/IMG][/URL]
[B]Model: [/B]Z3051
Giá bán: [B]2.310.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]20%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pb_id1899.html"]Máy   in hoá đơn bán hàng siêu thị  EPSON TM-U220PB[/URL]
[B]Model: [/B]U220PB
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pb_id1899.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_U220PB_1899_1794_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pb_id1899.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]5.250.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL]
[B]10%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 01 ruy băng  mực hoặc 10 cuộn giấy in
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-ma-vach-godex-ez1105_id617.html"]Máy   in mã vạch Godex EZ1105[/URL]
[B]Model: [/B]EZ1105
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-ma-vach-godex-ez1105_id617.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_EZ1105_617_505_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-ma-vach-godex-ez1105_id617.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]7.350.000 VNĐ[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng ngay cuộn  giấy dùng cho máy
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-epson-tm-t81-in-nhiet_id583.html"]Máy   in hóa đơn EPSON TM-T81 ( in nhiệt)[/URL]
[B]Model: [/B]TM-T81
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-epson-tm-t81-in-nhiet_id583.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_TM-T81_583_469_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-epson-tm-t81-in-nhiet_id583.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]4.515.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]19%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 30 cuộn  giấy dùng cho máy
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms5145_id563.html"]Đầu   đọc mã vạch Metrologic MS5145[/URL]
[B]Model: [/B]MS5145
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms5145_id563.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS5145_563_449_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms5145_id563.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]2.205.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]18%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms9590_id562.html"]Đầu   đọc mã vạch Metrologic MS9590[/URL]
[B]Model: [/B]MS9590
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-metrologic-ms9590_id562.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS9590_562_448_120.jpg[/IMG][/URL]
Giá bán: [B]2.751.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]18%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 1 chai rượu  vang nhập khẩu
 
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls2208_id560.html"]Đầu   đọc mã vạch Symbol LS2208[/URL]
[B]Model: [/B]LS2208
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls2208_id560.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_LS2208_560_446_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls2208_id560.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]2.751.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]18%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 1 chai rượu  vang nhập khẩu
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-khong-day-metrologic-ms-9535_id558.html"]Đầu   đọc mã vạch không dây Metrologic MS-9535[/URL]
[B]Model: [/B]MS-9535
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-khong-day-metrologic-ms-9535_id558.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS-9535_558_444_120.jpg[/IMG][/URL]
Giá bán: [B]7.875.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]15%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-qsi-mobile-quickscan-m2130_id556.html"]Đầu   đọc mã vạch cầm tay không dây DATALOGIC QSI MOBILE (QuickScan M2130)[/URL]
[B]Model: [/B]M2130
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-qsi-mobile-quickscan-m2130_id556.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_M2130_556_442_120.jpg[/IMG][/URL]
Giá bán: [B]9.240.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]25%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-gryphon-m4130_id555.html"]Đầu   đọc mã vạch cầm tay không dây DATALOGIC Gryphon M4130[/URL]
[B]Model: [/B]M4130
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-gryphon-m4130_id555.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_M4130_555_441_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-khong-day-datalogic-gryphon-m4130_id555.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]14.175.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL]
[B]15%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls-1203_id550.html"]Đầu   đọc mã vạch Symbol LS 1203[/URL]
[B]Model: [/B]LS 1203
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls-1203_id550.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_LS_1203_550_437_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-symbol-ls-1203_id550.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]2.373.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]20%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-3780_id549.html"]Đầu   đọc để bàn Metrologic (USA) MS 3780[/URL]
[B]Model: [/B]MS 3780
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-3780_id549.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS_3780_549_436_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-3780_id549.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]5.670.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]12%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-datalogic-heron-d130_id542.html"]Đầu   đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC HERON D130[/URL]
[B]Model: [/B]HERON D130
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-datalogic-heron-d130_id542.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_HERON_D130_542_429_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-ma-vach-cam-tay-datalogic-heron-d130_id542.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]3.507.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]18%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-7820_id532.html"]Đầu   đọc để bàn Metrologic (USA) MS-7820[/URL]
[B]Model: [/B]MS-7820
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-7820_id532.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_MS-7820_532_419_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/dau-doc-de-ban-metrologic-usa-ms-7820_id532.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]7.980.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL]
[B]12%[/B]
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Lắp ráp, cài đặt  bảo hành tận nơi miễn phí
 
 
 
 
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pa_id1901.html"]Máy   in hoá đơn bán hàng siêu thị  EPSON TM-U220PA[/URL]
[B]Model: [/B]U220PA
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pa_id1901.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_U220PA_1901_1796_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-in-hoa-don-ban-hang-sieu-thi-epson-tm-u220pa_id1901.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]5.775.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]9%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 01 ruy băng  mực hoặc 10 cuộn giấy in
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-x628c_id1231.html"]Máy   chấm công vân tay Ronal Jack X628C[/URL]
[B]Model: [/B]Ronal Jack X628C
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-x628c_id1231.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_Ronal_Jack_X628C_1231_1805_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-x628c_id1231.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]2.898.000 VNĐ[/B]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/khuyenmai/khuyenmai.php?id=1"]Sản phẩm  đã được giảm giá[/URL] [B]25%[/B]
 
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Tặng 10m dây kết  nối
 
 
 
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-3000tid-c_id1235.html"]Máy   chấm công vân tay Ronal Jack 3000TID-C[/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-3000tid-c_id1235.html"][IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/product/_Ronal_Jack_3000TID-C_1235_1118_120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.tanphat.com.vn/may-cham-cong-van-tay-ronal-jack-3000tid-c_id1235.html"]
[/URL]
Giá bán: [B]3.255.000 VNĐ[/B]
[B]Model: [/B]Ronal Jack 3000TID-C
[IMG]http://www.tanphat.com.vn/media/banner/38_23.jpg[/IMG] Đã trừ khuyến  mại vào giá
CÔNG TY TNHH TMDV & PTTT TÂN PHÁT Trụ sở: 06 Chùa Bộc, Đống Đa , Hà Nội , Điện thoại(04)35.666.555 Fax: (04)3573.7161 Email: smartco@hn.vnn.vn