Chuyen cung cap Spare Parts Server IBM,HP,DELL...

Tin đăng của Dien-Tu-Gia-Dung vào ngày Chủ Nhật, 12/09/2010 - 18:07
Bản inSend by email

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC TÂN DUY LINH
Đia chi : 150/28. Nguyen Trai ,Q1.TP HCM
Tel: (848)-3.9256199 -3.9256198 -0903.772433

Nhà phân phối chính thức hàng Spare Parts chính hãng IBM ,HP,DELL,SUN ...
Phan phoi Spare parts HP,DELL,SUN ..Modem NTU,RAD,VDSL…
Phân phối System services parts IBM,HP,DELL,SUN và các Model chuyên dụng NTU,RAD,VDSL…

IBM HDD

1>Netfinity 5000, 7000, 5100, 7100, Xseries 220, 230, 232, 250, 225, 235, 245, 255, 226, 236, 346….

- 90P1304 / IBM 36.4 Gb, U320, 10K SCSI / $115
- 40K1026 (90P1380) /IBM 36.4 Gb, Ultra 320, 15K SCSI / $120
- 40K1023 (90P1305)/ IBM 73.4 Gb, U320, 10K SCSI/$135
- 40K1027 (90P1381)/ IBM 73.4 Gb, Ultra 320, 15K SCSI / $145
- 40K1024 (90P1306)/ IBM 146 Gb, U320, 10K SCSI / $195
- 40K1028 (90P1382)/ IBM 146 Gb, Ultra 320, 15K SCSI / $205
- 40K1025 (90P1307)/ IBM 300 Gb, Ultra 320, 10K SCSI / $335

2> System X3200, X3400, X3500, X3550, X3650, X260, X360, X3800, X3850, X3900, X3950…

- 40K1043/ IBM 73GB SAS 15K RPM 3.5" / $135
- 40K1044/ IBM 146GB SAS 15K RPM 3.5" / $195
- 43X0802/ IBM 300GB SAS 15K RPM 3.5" / $305

3> System X3200, X3400, X3500, X3650

- 39M4530/ IBM 500GB SATA 7200 RPM 3.5" / $180
- 43W7576/ IBM 750GB SATA 7200 RPM 3.5" / $250
- 43W7626/ IBM 1TB SATA 7200 RPM 3.5" / $315

4> System X3400, X3500, X3650 M2
- 42D0672/ IBM 73GB 15K 6Gbps SAS 2.5" / $160
- 42D0632/ IBM 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" / $199
- 42D0677/ IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" / $225
- 42D0637/ IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" / $325

5> System X205, X206, X206m, X306…
- 32P0xxx/ IBM 36.4 Gb, Ultra 320, 10K SCSI 68 pin / $99
- 32P0724/ IBM 73.4 Gb, Ultra 320, 10K SCSI 68 pin / $150

HDD HP SERVER

1> Proliant 1600, 800, 6400…, ML350, ML370, DL380, DL580, G1--> G4, ML150 G2, LC2000, LH3000, LH6000…

- 286713-B22/ HP 36.4 Gb, U320, 10K SCSI / $115
- 286776-B22/ HP 36.4 Gb, Ultra 320, 15K SCSI / $120
- 286714-B22/ HP 72.8 Gb, U320, 10K SCSI / $135
- 286778-B22/ HP 72.8 Gb, Ultra 320, 15K SCSI / $145
- 286716-B22/ HP 146 Gb, U320, 10K SCSI / $195
- 347708-B22/ HP 146 Gb, Ultra 320, 15K SCSI / $205
- 350694-B22/ HP 300 Gb, Ultra 320, 10K SCSI / $320
- 411089-B22/ HP 300 Gb, Ultra 320, 15K SCSI / $340

2> ML310 G4, ML320 G4 ML150 G3…

- 375870-B21/ HP 72GB SAS 15K RPM 3.5" / $130
- 374854-B21/ HP 146GB SAS 15K RPM 3.5" / $205
- 431944-B21/ HP 300GB SAS 15K RPM 3.5" / $315

3> ML350, ML370, DL380, G5…

- 375861-B21/ HP 72GB SAS 10K RPM 2.5" / $150
- 431958-B21/ HP 146GB SAS 10K RPM 2.5" / $199

4> ML110 G4, ML310 G4, ML320 G4 ML110 G6 ,ML310 G6 …

- 398928-B21/ HP 500GB 1.5G SATA 7.2K 3.5" / $185
- 458930-B21/ HP 750GB 1.5G SATA 7.2K 3.5" / $240
- 454146-B21/ HP 1TB 1.5G SATA 7.2K 3.5" / $320

5> ML370 G6, DL380 G6 ,ML350 G6 ML350 G6 …
- 394842-B21/ HP 72GB 10K 3Gbps SAS 2.5" DP / $165
- 507125-B21/ HP 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" / $199
- 512547-B21/ HP 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" / $225
- 492620-B21/ HP 300GB 10K 3Gbps SAS 2.5" DP/ $335
- 507127-B21/ HP 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" DP/ $345

HDD DELL SERVER

1>Dell Poweredge 2300, 2400, 2500, 4300, 6300, 6400,2600, 2650, 1600, 1800, 2800, 6600, 6800, 2900, 2950….

- ST336607LC/LW/ HDD 36 Gb, Seagate, Ultra 320 / $120
- ST373307LC/LW/ HDD 73Gb, Seagate, 10K, Ultra 320 / $150
- ST3146707LC/LW/ HDD 146Gb, Seagate, 10K, Ultra 320 / $199
- HDD 36Gb, 73Gb, 146Gb 15K / Order

2> Tray HOTSWAP /IBM ,HP ,DELL ,SUN
- 00N7281/ Tray IBM Xseries Ultra 160 / $25
- 00N7281/ Tray IBM Xseries Ultra 320 / $15
- 00N7281/ Tray IBM System Xseries SAS/SATA / $25
- 00N7281/ Tray HP/ Compaq for ML, DL… / $15-$25
- 5649C/ Tray Dell Poweredge 2300, 2400, 2450, 2500, 2550, 4300, 4350, 6300, 6350, 6400, 6450…/ $30
- 9D988/ Tray Dell Poweredge 800, 1600, 1600SC, 1800, 1850, 2600, 2650, 2800, 2850, 3250, 6600, 6650, 6800, 6850, 7150 / $30
- 9D988/ Tray Dell Poweredge 1900, 1950, 2900, 2950, 6900, 6950…(SAS Tray) / $40

- 9D988/ SDRAM Micron 256 MB ECC REG, Bus 100, Bus 133 / $45
- 9D988/ SDRAM Micron 512 MB ECC REG, Bus 133 / $70

HP Server DDR DDR2 DDR3 Box

1 >ML110 G5…

- 450259-B21/1Gb Unbuffered ECC PC2-6400 DDR2 / $95
- 450260-B21/2Gb Unbuffered ECC PC2-6400 DDR2 / $130

2>ML110 G4, ML310 G4, ML115 G1…

- 432803-B21/512MB Unbuffered - DIMM PC2-5300 / $60
- 432804-B21/1GB Unbuffered-DIMM PC2-5300 / $95

3> ML310 G5 ML150 G5 …
- 408851-B21 / 2GB (2 x 1GB) FB-DIMM PC2-5300 / $135

4> ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5, DL380 G5…
- 397409-B21 /1GB(2X512MB) FB-DIMM PC2-5300 / $95
- 397411-B21/ 2GB (2 x 1GB) FB-DIMM PC2-5300 / $125
- 397415-B21/8GB (2 x 4GB) FB-DIMM PC2-5300 / $310

5>ML350, ML370, ML570, DL380, DL580 G4…

- 343055-B21 /1GB ( 2x512 GB ) REG PC2-3200 DDR2 Mem / $90
- 343056-B21 /2GB ( 2x 1 GB ) REG PC2-3200 DDR2 Mem / $125
- 343057-B21 /4GB ( 2 x 2 GB ) REG PC2-3200 DDR2 Mem / $195
- 348106-B21 /8GB ( 2 x 4 GB ) REG PC2-3200 DDR2 Mem / $310

6>ML350 G4…
- 358348-B21/1GB REG PC2700 SGLDMM DDR Mem / $99
- 358349-B21/2GB REG PC2700 SGLDMM DDR Mem / $130

7>ML370, ML350, DL380, DL580, ML570 G3…

- 300679-B21/1GB REG PC2100 (2x512Mb) DDR Mem / $95
- 300680-B21/2GB REG PC2100 (2x1GB) DDR Mem / $120
- 300682-B21/4GB REG PC2100 (2x2GB) DDR Mem / $195

8>ML570 G2, ML530 G2…

- 187419-B21/1Gb PC1600 (2x512Mb) DDR ECC / $95
- 187420-B21/2Gb PC1600 (2x1Gb) DDR ECC / $120
- 187421-B21/4Gb PC1600 (2x1Gb) DDR ECC / $205

IBM DDR DDR2 DDR3

1>System X3400, 3500, 3550, 3650 M2

- 44T1482 /2GB Sing Rank / PC3-10600 CL9 ECC DDR3/ $99
- 44T1483 /4GB Sing Rank / PC3-10600 CL9 ECC DDR3/ $180
- 44T1484 /8GB Sing Rank / PC3-10600 CL9 ECC DDR3/ $450

2> System X3400, 3500, 3550, 3650

- 39M5782 /1GB (2x512MB) DDRII 667MHz / PC2-5300 CL4 / $85
- 39M5785 /2GB (2x1GB) DDRII 667MHz / PC2-5300 CL4 / $115
- 39M5791 /4GB (2x2GB) DDRII 667MHz / PC2-5300 CL4 / $195
- 39M5797 /8GB (2x2GB) DDRII 667MHz / PC2-5300 CL4 / $310

3> System X3200 X3200 M2

- 41Y2726 /512MB DDRII 667MHz / PC2-5300 CL4 / $65
- 41Y2729 /2GB(2x1GB) DDRII 667MHz / PC2-5300 CL4 / $115
- 41Y2732 /4GB DDRII 667MHz / PC2-5300 CL4 / $195

4> Xseries 226, 236, 336, 366, 346, 260, … System X3800, 3850…

- 39M5809 /2GB(2x 1 GB kit) PC2-3200 CL3 DDR2 / $120
- 39M5812 /4GB(2x 2GB kit) PC2-3200 CL3 DDR2 / $199
- 30R5145 /8GB(2x 4GB kit) PC2-3200 CL3 DDR2 / $310

5>Xseries 225, 235, 345, 255, …

- 33L5038/512 MB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM CL2.5 / $60
- 33L5039/1GB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM CL2.5 / $105
- 33L5040/2 GB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM CL2.5 / $145

6>Xseries 206…

- 06P4054/512 MB PC2700 ECC DDR SDRAM RDIMM CL2.5 / $60
- 06P4055/1Gb PC2700 ECC DDR SDRAM RDIMM CL2.5 / $105

7>Xseries 206M

- 30R5148 /512 MB PC4200 ECC DDR2 SDRAM RDIMM CL4 /$60
- 30R5149/ KIT 2GB(2x1GB) PC4200 ECC DDR2 SDRAM CL4 / $120

8>Xseries 205
- 10K0069 /512MB PC2100 ECC UNREG DDR SDRAM CL2.5 / $60
- 10K0071 /1GB PC2100 ECC UNREG DDR SDRAM CL2.5 / $110

9>UPGRADED
- 333714-B21/ HP 3.2GHz 1MB Cache For ML370 G3/ DL380 G3 / $430
- 25R8903/ IBM Xeon 3.2GHz 2M Cache, 800MHz For X346, X236 / $430
- 71P8967 / IBM Xeon 2.8GHz 512K, 533 MHz For X235, X345

OPTION MAIN ,CPU ,PSU ,SERVERAID,NIC …
CPU Xeon Quad core ... IBM, HP /
Systemboard For IBM Xseries : Call
RAID Controler
- Raid Controler IBM 4Lx/
- 13N2190/ Raid Controler IBM 6i/ $130
- 13N2190/ Raid Controler IBM 6i+/ $150
- 25R8064/ Raid Controler IBM 8k / $190
- 39R8729/ Raid Controler IBM 8i / $200
- 291967-B21/ Raid Controler Smart Array 642 /

- 40K1906/ Power Supply For X3650 /
- Convertor 80pin to 68pin/ $10
- Cable SCSI 5 heads, 3 heads, 2 heads/ $10
- Card SCSI Adaptec 2940UW, 40Mb/s/ $20
- Card SCSI Adaptec 2940U2B, 2940 U2W, 80Mb/s/ $35
- Card SCSI Adaptec 29160, 160Mb/s/ $80
- Card SCSI Adaptec 39160, 160Mb/s, VHDCI/ $80
- Card SCSI Adaptec 39320, 320 Mb/s, VHDCI/ $160

CARD NIC FOR SERVER

PWLA8390MT /Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter, RJ-45 Copper, PCI, 32-bit /$40.00
PWLA8490MT /Intel PRO/1000 MT Server Adapter, RJ-45 Copper, PCI-X, 32/64-bit/$75
PWLA8492MT /Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter, RJ-45 Copper, PCI-X, 32/64-bit/$99
PWLA8494MT /Intel PRO/1000 MT Quad Port Server Adapter, RJ-45 Copper, PCI-X, 32/64-bit/$165.00
PWLA8490XF/Intel PRO/1000 XF Server Adapter, SC Fiber Optic, PCI-X, 32/64-bit/
PWLA8492MF/Intel PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter, LC Fiber Optic, PCI-X, 32/64-bit/

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
Bảo hành: 01 Năm

Nhận đặt hàng tất cả Part của HDD,RAM,Power,Mianboard ,Raid IBM, HP ,Dell Server, Lenovo, và thiết bị mạng HUB, SWITCH, ROUTER, NTU, WAN Adapter (X.25 ...) của 3COM, EXTREME, CISCO, INTEL,

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Mr Khánh để được hỗ trợ giá tốt nhất :
Tel : (848-3.9256199 ~ 0903.77.24.33)
ID Yahoo : vietnamexporter@yahoo.com
www.24hcomputer.com
www.tanduylinh.com

Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!