Công Ty TNHH Một Thành Viên Thể Hình Phong Cách Ðức

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH-1-TV vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 22:20
Bản inSend by email

Mã số thuế :

-->

Tên viết tắt :
german body style co.,ltd

Tên đối ngoại :
german body style company limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH một thành viên

Địa chỉ :
645-Nguyễn Ðình Chiểu-Phường 3-Quận 3

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp giải thể

Mã số doanh nghiệp:
4104001020

Ngày cấp GPKD :
25/05/2007

Người đại diện PL :
Nguyen Thanh Khoi (Nguyễn Thành Khôi)

Nơi thường trú :
Moosswiesen Str.7, 81245 Munchen, Germany

Ngành nghề KD :
Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao : thể dục thể hình, nhịp điệu. Tư vấn và cung cấp phần mềm. Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ Internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công cụ truyền thông); các dịch vụ về hệ thống CAD/CAM; thiết kế trang Web; tích hợp mạng cục bộ (LAN). Tư vấn về máy tính.

Vốn kinh doanh :
30,000,000

Đồng