Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại thực phẩm Lê Gia

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH-1-TV vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 22:10
Bản inSend by email

Mã số thuế :
0310261611
-->

Tên viết tắt :
Le Gia food co.,ltd

Tên đối ngoại :
Le Gia food trading investment company limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH một thành viên

Địa chỉ :
B159G-Xóm Chiếu-Phường 16-Quận 4

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
0310261611

Ngày cấp GPKD :
17/08/2010

Người đại diện PL :
Lê Thị Ngọc Anh

Nơi thường trú :
15/3 Nguyễn Biểu, Phường 1, Thành phố Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Ngành nghề KD :
Hoạt động tư vấn quản lý; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ kế toán, tài chính). Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn đồ uống. Bán lẻ thực phẩm (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QÐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QÐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Bán lẻ đồ uống Ðại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản) ./.

Vốn kinh doanh :
50,000,000

Đồng