Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển co vi

Tin đăng của Cong-Ty-TNHH-1-TV vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 22:06
Bản inSend by email

Mã số thuế :

-->

Tên viết tắt :

Tên đối ngoại :
co vi development investment company limited

Loại hình DN :
Công ty TNHH một thành viên

Địa chỉ :
03-Hòa Bình-Phường Bình Thọ-Quận Thủ Ðức

Điện thoại :

Email :

WebSite :

Tình trạng hiện tại
Doanh nghiệp đang hoạt động

Mã số doanh nghiệp:
4104001210

Ngày cấp GPKD :
26/06/2007

Người đại diện PL :
Tống Viết Hòa

Nơi thường trú :
153 Nguyễn Văn Thủ, Phuờng Ða Kao, Quận 1

Ngành nghề KD :
Tư vấn đầu tư ( trừ tư vấn về tài chính, kế toán). Xây dựng: dân dụng, công nghiệp, cầu đường. San lấp mặt bằng. Trang trí nội thất. Mua bán, cho thuê máy móc thiết bị ngành xây dựng. Kinh doanh bất động sản. Quảng cáo thương mại. Môi giới thương mại. Tư vấn xây dựng ( trừ thiết kế, giám sát, khảo sát xây dựng). Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ( không biểu diễn tại trụ sở)./

Vốn kinh doanh :
5,000,000,000

Đồng