kim tu dien chi 680.000 vnd !!!

Tin đăng của Computer-May-Tinh vào ngày Thứ Hai, 31/01/2011 - 08:58
Bản inSend by email

Kim Tu Dien GD 99V .Chuc nang : Anh – Viet, Viet – Anh. Dam thoai 8 thu tieng : Anh – Phap – Hoa – Tay Ban Nha. … 22 bo tu dien thuc dung : Van hoa, Du lich, Mua sam , The thao, Ton giao …. Cac chuc nang phu : luyen thi nhap quoc tich my, tra tu dong nghia , trai nghia, may tinh khoa hoc, tro choi dien tu, so tay dien tu ….680,000 VND .Moi 96% . Bao dung 1 thang . Tell : 0906.234.579