Bán đất Thảo Điền,Q2.Eđen ,10*20,5 ...

Tin đăng của Bat-Dong-San vào ngày Thứ Bảy, 29/01/2011 - 21:12
Bản inSend by email

Bán đất  Thảo Điền,Q2.Eđen ,10*20,5 =45tr;18,8*17=43tr;V Fax,8,5*12=40tr;NVH (574)m2=41tr;C Thắng 10*19=40tr;Fideco 7*20=58tr;XT 21*30=43tr;11*33=40;8,5*30=51tr;QH,20*38=33tr;13*23=38tr;Đ47 14*30=24,5tr;Đ65,18*27=29tr;N BH 7,5*23=32tr;5,5*18=38tr;10*14=32tr; Đ10,10*20=36tr.LH 0906222068